chlewiska.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chlewiska  www.chlewiska.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
Zarządzenie Nr 0050.88.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia spisu z natury gruntów, weryfikacji sald, potwierdzenia sald i innych składników majątkowych gminy Chlewiska

 0050.88.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-01 15:35:49.
Zarządzenie Nr 0050.87.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy

 0050.87.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-01 15:32:33.
Zarządzenie Nr 0050.86.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie odwołania skróconego czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Chlewiskach oraz jednostek organizacyjnych

 0050.86.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-01-15 08:58:36.
Zarządzenie Nr 0050.85.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 grudnia 2020 roku

zmieniające zarządzenie Nr 0050.84.20 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.85.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-01-15 08:55:29.
Zarządzenie Nr 0050.84.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.84.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:54:16.
Zarządzenie Nr 0050.83.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej, która dokona odbioru zadania p.n.:"Rampa dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej im. H.Dobrzańskiego "Hubala" w Chlewiskach"

 0050.83.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-12-31 11:37:28.
Zarządzenie Nr 0050.82.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.83.2019 Wójta Gminy Chlewiska w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dierżawę gruntów mienia gminnego, umieszczanie reklam na terenie Gminy Chlewiska

 0050.82.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-12-31 11:31:46.
Zarządzenie Nr 0050.81.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.81.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 14:57:45.
Zarządzenie Nr 0050.80.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 grudnia 2020 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających  się o dofinansowanie  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze"

 0050.80.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-12-11 14:30:44.
Zarządzenie Nr 0050.79.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.79.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-12-11 14:19:00 | Data modyfikacji: 2020-12-11 14:34:17.
Zarządzenie Nr 0050.78.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkóły Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie

 0050.78.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-12-11 14:13:36 | Data modyfikacji: 2020-12-11 14:35:57.
Zarządzenie Nr 0050.77.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkóły Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym im. płk. Dionizego Czachowskiego w Skłobach

 0050.77.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-12-11 14:04:01.
Zarządzenie Nr 0050.76.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkóły Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiegow Budkach

 0050.76.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-12-11 13:54:15 | Data modyfikacji: 2020-12-11 14:15:33.
Zarządzenie Nr 0050.75.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkóły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Chlewiskach

 0050.75.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-12-11 13:50:44 | Data modyfikacji: 2020-12-11 14:15:09.
Zarządzenie Nr 0050.74.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Chlewiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025

 0050.74.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-12-11 13:42:53.
Zarządzenie Nr 0050.73.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w porzetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: "Odbiór i zagospdarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chlewiska

 

 0050.73.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-12-11 13:38:55.
Zarządzenie Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Chlewiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:"Projektu uchwały budżetowej Gminy Chlewiska na rok 2021" wraz z uzasadnieniem oraz "Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chlewiska na lata 2021-2031" wraz z objasnieniem

 0050.72.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-12-11 13:31:59 | Data modyfikacji: 2020-12-11 13:33:22.
Zarządzenie Nr 0050.71.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 paźdzernika 2020 roku

w sprawie dokonania zmianw planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.71.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 11:26:33.
Zarządzenie Nr 0050.70.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 paźdzernika 2020 roku

w sprawie powołanie Komisji odbiorowej, która dokona odbioru zadania p.n.:"Wykonanie renowacji zbiornika wodnego w miejscowości Broniów gm. Chlewiska działka nr ew.301"

 0050.70.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 11:23:19 | Data modyfikacji: 2020-11-13 11:24:38.
Zarządzenie Nr 0050.69.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 paźdzernika 2020 roku

w sprawie powołania Komisji odbiorowej, która dokona odbioru zadania p.n.:"Modernizacja strażnicy OSP Budki wraz z zagospodarowaniem terenu"

 0050.69.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 11:18:52.
Zarządzenie Nr 0050.68.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 paźdzernika 2020 roku

w sprawie powoania Komisji odbiorowej, która dokona odbioru zadania pn.:"Remont budynku OSP w zakresie temontu ścian i sufitu" w OSP  Skłoby

 0050.68.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 11:08:20 | Data modyfikacji: 2020-11-13 11:09:46.
Zarządzenie Nr 0050.67.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 23 paźdzernika 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.67.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 11:04:31.
Zarządzenie Nr 0050.66.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 paźdzernika 2020 roku

w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez gminę Chlewiska z pocy prawa

 0050.66.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 11:01:16.
Zarządzenie Nr 0050.65.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 paźdzernika 2020 roku

 

w sprawie powołania komisji odbiorowej, która dokona odbioru zadania p.n.: „Utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Koszorów”

 

 0050.65.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 13:26:06 | Data modyfikacji: 2020-10-15 13:28:03.
Zarządzenie Nr 0050.64.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 października 2020 roku

w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

 0050.64.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 13:08:18.
Zarządzenie Nr 0050.63.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 5 października 2020 roku

w sprawie powołania Komisji odbiorowej, która dokona odbioru zadania p.n.: "Budowa chodnika w miejscowości Ostałowek"

 0050.63.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 13:04:52.
Zarządzenie Nr 0050.62A.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 005062A.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 13:01:17.
Zarządzenie Nr 0050.62.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 

 

 

 0050.62.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 12:55:10 | Data modyfikacji: 2020-10-15 12:57:49.
Zarządzenie Nr 0050.61.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej, która dokona odbioru zadania p.n.:"Budowa placu zabaw w miejscowości Wola Zagrodnia" - dz.Nr 369/2

 0050.61.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 12:41:51.
Zarządzenie Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 września 2020 roku
wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

 0050.60.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 11:18:12 | Data modyfikacji: 2020-10-15 11:23:02.
Zarządzenie Nr 0050.59.2020
 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chlewiska kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

 0050.59_.20L.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 11:23:48 | Data modyfikacji: 2020-10-15 12:38:50.
Zarządzenie Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 8 września 2020 roku

w sprawie powołania Komisji do przetwarzania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska.

 

 0050.58.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-10-13 13:08:06 | Data modyfikacji: 2020-10-13 13:20:40.
Zarządzenie Nr 0050.57.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Chlewiska

 

 0050.57.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-10-13 13:00:51.
Zarządzenie Nr 0050.56.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżecie gminy na rok 2020

 0050.56.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-09-07 14:37:10.
Zarządzenie Nr 0050.55.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej, która dokonała odbioru zadania p.n.: ” Budowa chodnika do świetlicy wiejskiej przy drodze gminnej”

 0050.55.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 10:30:45.
Zarządzenie Nr 0050.54.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej, która dokonała odbioru zadania p.n.: ”Przebudowa drogi gminnej nr 400140 Chlewiska-Stanisławów”.

 0050.54.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 10:29:01.
Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu odbioru zadania pod nazwa „Budowa placu zabaw w miejscowości Chlewiska”.

 0050.53.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 10:25:12.
Zarządzenie Nr 0050.52.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 sierpnia 2020 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach i udzielenia pełnomocnictwa 

 0050.52.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 10:21:58.
Zarządzenie Nr 0050.51.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu odbioru zadania pod nazwą „Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Ostałowie

 0050.51.20R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-08-20 11:07:38 | Data modyfikacji: 2020-08-24 15:55:49.
Zarządzenie Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 17 sierpnia 2020 roku

w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości 

 0050.50.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-08-20 11:04:10.
Zarządzenie Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w spraiw powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Chlewiska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2541/17, stanowiącej własność Gminy Chlewiska

 0050.49.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-08-05 12:27:14.
Zarządzenie Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 lipca 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.48.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-08-05 12:25:18.
Zarządzenie Nr 0050.47.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach

 0050.47.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-08-05 12:21:57.
Zarządzenie Nr 0050.46.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji odbiorczej, która dokona odbioru zadania p.n.: ”Przebudowa ulicy Słowackiego w Chlewiskach”

 0050.46.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-28 11:23:35 | Data modyfikacji: 2020-07-28 11:24:35.
Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Chlewiskach 

 0050.45.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-27 09:53:52 | Data modyfikacji: 2020-07-27 09:55:28.
Zarządzenie Nr 0050.44.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona otwarcia ofert i wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 400140 Chlewiska-Stanisławów

 0050.44.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 12:24:40.
Zarządzenie Nr 0050.43.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2020-2032 

 0050.43.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 12:22:26.
Zarządzenie Nr 0050.42.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.42.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 12:19:08.
Zarządzenie Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach za 2019 rok

 0050.41.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:18:57.
Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 czerwca 2020 roku

 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach 

 0050.40.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:16:01.
Zarządzenie Nr 0050.39.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach 

 0050.39.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-03 10:26:43.
Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.38.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-03 10:23:24.
Zarządzenie Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 8 czerwca 2020 roku

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Budkach 

 0050.37.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-03 10:21:36.
Zarządzenie Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 8 czerwca 2020 roku

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 

 0050.36.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-03 10:14:31.
Zarządzenie Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 maja 2020 roku

w spraiw przedstawienia Raportu o stanie Gminy Chlewiska za 2019 r. 

 0050.35.20R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-06-03 10:40:15 | Data modyfikacji: 2020-06-08 13:22:50.
Zarządzenie Nr 0050.34.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Chlewiska oraz jednostek organizacyjnych w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r. oraz dzień 26 grudnia 2020 r. przypadającego w wolna sobotę

 0050.34.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-06-03 10:37:42.
Zarządzenie Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zmiany w zarządzeniu dotyczącym nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Budkach 

 0050.33.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2020-06-03 10:31:52.
Zarządzenie Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zmiany w zarządzeniu dotyczącym nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach 

 0050.32.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-06-03 10:30:12.
Zarządzenie Nr 0050.31.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zmiany w zarządzeniu dotyczącym nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Henryka Sienkiewicza w Cukrówce  

 0050.31.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-06-03 10:28:12.
Zarządzenie Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie 

 0050.30.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-21 09:20:26.
Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. płk. Dionizego Czachowskiego w Skłobach

 0050.29.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-21 09:18:06.
Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Henryka Sienkiewicza w Cukrówce 

 0050.28.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-21 09:15:35.
Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Budkach 

 0050.27.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-21 09:05:07.
Zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach

 0050.26.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-21 08:52:29.
Zarządzenie Nr 0050.25.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 maja 2020 roku

 zmieniające Zarządzenie Nr 0050.22.50 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020 rok.

 0050.25.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 10:43:30 | Data modyfikacji: 2020-05-08 10:45:33.
Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.24.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 10:38:30.
Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 kwietnia 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2541/17

 0050.23.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 10:35:19.
Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 kwietnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chlewiska na 2020 rok

 0050.22.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 10:31:24.
Zarządzenie Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.21.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-04-14 12:40:28.
Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chlewiska wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz przebiegu realizacji wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok

 0050.20.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-04-14 12:23:31 | Data modyfikacji: 2020-04-14 12:24:51.
Zarządzenie Nr 0050.19.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.19.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-04-14 12:20:32.
Zarządzenie Nr 0050.18.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 0050.18.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-04-14 12:18:01.
Zarządzenie Nr 0050.17.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie blokady bieżących wydatków budżetowych  

 0050.17.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:14:57.
Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chlewiska 

 0050.16.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:12:30.
Zarządzenie Nr 0050.15.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 5 marca 2020 roku

w sprawie powołania zespołu powypadkowego 

 0050.15Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:09:51.
Zarządzenie Nr 0050.14.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wizji w miejscowości Pawłów gm. Chlewiska na posesji nr ewid.634 w zakresie stwierdzenia obecności psów

 0050.14.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:21:53.
Zarządzenie Nr 0050.13.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.13.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:16:26 | Data modyfikacji: 2020-04-14 12:44:25.
Zarządzenie Nr 0050.12.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 lutego 2020 roku

w sprawie określenia procedury postępowania na wypadek awarii sieci kanalizacyjnej lub oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chlewiska 

 0050.12.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:14:51 | Data modyfikacji: 2020-03-10 10:18:32.
Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 lutego 2020 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

 0050.11.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:10:13.
Zarządzenie Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 lutego 2020 roku

w sprawie powołania Komisji w celu otwarcia ofert na zapytanie do zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 6 w Chlewiskach 

 0050.10.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:07:01.
Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 5 lutego 2020 roku

w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach upoważnienia w sprawach dodatków mieszkaniowych

 0050.9.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:00:36.
Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 4 lutego 2020 roku

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkół, przedszkoli lub ośrodków umożliwiających realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

 0050.8.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 09:58:14.
Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 22 stycznia 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami społecznymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2020 roku

 0050.7.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:41:14.
Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 21 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chlewiskach

 0050.6.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:38:16 | Data modyfikacji: 2020-02-25 09:39:45.
Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 21 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn.: „Prowadzenie w imieniu gminy działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu- prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów”.

 0050.5.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:33:25.
Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 21 stycznia 2020 roku

w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn.: „Prowadzenie w imieniu gminy działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu- prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów”.

 0050.4.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:30:04.
Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

 0050.3.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:22:05.
Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2019 rok w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chlewiska

 0050.2.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:17:37.
Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 3 stycznia 2020 roku

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.

 0050.1.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:14:31.

Zobacz:
 2016 .  2017 .  2018 .  2019  .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 . 
Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:14:31
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
  Biuletyn Informacji Publicznej - chlewiska.bip.gmina.pl