chlewiska.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chlewiska  www.chlewiska.pl
Przetargi strona główna 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień pulicznych  ( Tj. Dz. U. z 2019 r poz. 1843 ze zm.) informuję, że Gmina Chlewiska jako Zamawiający w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:"Dostawa oleju napędowego wraz z bezpłatnym udostępnieniem zbiornika do jego magazynowania i dystrybucji w okresie trwania umowy"

 DOC171219-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-12-17 11:06:20.
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego "Dostawa oleju
napędowego wraz z bezpłatnym udostępnieniem
zbiornika do jego magazynowania i dystrybucji w
okrsie trwania umowy"
 DOC041219-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Komisji Prztargowej | Data wprowadzenia: 2019-12-04 13:36:52 | Data modyfikacji: 2019-12-04 13:40:16.
Dostawa oleju napędowego wraz z bezpłatnym
udostępnieniem zbiornika do jego magazynowania i
dystrybucji w okresie trwania umowy
 OLEJ NAPĘDOWY 2020-2021.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-26 14:05:10.
Protokół z przetargu ustnego nieograniczonego na
dierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości
Chlewiska
 protokół z przetargu ustnego.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-10-15 13:19:37.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w
Cukrówce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Cukrówce

 DOC090819-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-08-09 12:00:52.
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonym pn.: Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Cukrówce
 Informacja- boisko.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-07-24 13:10:14.
Wyjaśnienia do zapytań

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Cukrówce.

 DOC180719-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-18 11:51:33.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 DOC110719-002.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 15:21:52.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w
Cukrówce
 Nowy folder BOISKO CUKRÓWKA.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 13:24:04 | Data modyfikacji: 2019-07-09 13:25:42.
Informacja z otwarcia ofert: Remont i ocieplenie
budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul.
Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4
 DOC270619-003.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-06-27 12:44:38.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4
 PRZETARG NR 5.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-12 13:37:11 | Data modyfikacji: 2019-06-12 13:48:05.
INFORMACJA o unieważnieniu postępownia

Dotyczy remontu i ocieplenia budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4

 OSP.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-11 15:14:23.
Informacja z otwarcia ofert: Remont i ocieplenie
budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul.
Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4
 DOC070619-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:39:39.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4
 Dokumenty OSP - 4 przetarg.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-23 10:23:00 | Data modyfikacji: 2019-05-23 10:29:42.
Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

 DOC220519-005.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 15:13:44.
Informacja z otwarcia ofert: Remont i ocieplenie
budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul.
Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4
 DOC220519-004.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-05-22 13:36:42.
Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.647/4

 OSP Chlewiska.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 15:14:51 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:16:56.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4
 Dokumenty OSP - 3 przetarg.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:52:47 | Data modyfikacji: 2019-05-07 14:57:51.
Informacja o unieważnieniu postępowania

Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4

 DOC020519.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-02 10:23:19.
Informacja z otwarcia ofert: Remont i ocieplenie
budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul.
Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4
 Informacja ZP.272.02.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Komisji Przetargowej | Data wprowadzenia: 2019-04-30 12:59:20.
SPROSTOWANIE DO SIWZ dot: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont i
ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach
przy ul. Czachowskiego, dz. nr ew. 647/4"
 Sprostowanie do SIWZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:26:24 | Data modyfikacji: 2019-04-18 10:28:33.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4
 OSP CHLEWISKA.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:57:02 | Data modyfikacji: 2019-04-12 15:02:29.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art.93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) zwanej dalej -"ustawą" Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul.Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4".

 ZP.272.01.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-03-26 13:46:35.
Informacja z otwarcia ofert: Remont i ocieplenie
budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul.
Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4

Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4

 DOC070319-003.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Komisji Przetargowej | Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:46:46.
Odpowiedź na zapytanie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont i ocieplenie budynku OSP połozonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego, dz. nr ew. 647/4.

 zapytanie wraz z odpowiedzią.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:05:33 | Data modyfikacji: 2019-03-01 11:08:18.
Odpowiedź na zapytanie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont i ocieplenie budynku OSP połozonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego, dz. nr ew. 647/4.

 odpowiedź na zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 08:03:03.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4
 remont budynku osp w Chlewiskach.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 13:14:57 | Data modyfikacji: 2019-02-20 15:28:26.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019
roku
 Plan zamówień w 2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 08:06:27.

Zobacz:
   Przetargi 2017
   Przetargi 2018
   Sprzedaż Mienia Komunalnego
   Zamówienia poniżej 130 tyś. zł
   Przetargi 2019
   Przetargi 2020
   Przetargi 2021
   Przetargi 2022
   Przetargi 2023
   Zamówienie poniżej 130 tys zł 2022
   Zamówienie poniżej 130 tys zł 2023
Data wprowadzenia: 2019-01-23 08:06:27
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
  Biuletyn Informacji Publicznej - chlewiska.bip.gmina.pl