chlewiska.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chlewiska  www.chlewiska.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019.

 0050.112.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-01-17 12:41:32.
Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu zadania pod nazwą : Przebudowa drogi dojazdowej do PSP Skłoby.

 0050.111.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-01-17 12:36:39.
Zarządzenie Nr 0050.110.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 grudnia 2019 roku

w spawie powołania Komisji Odbiorowej w celu zadania pod nazwą : Kompleksowe utwardzenie nawierzchni dróg gminnych.

 0050.110.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-01-17 12:33:23.
Zarządzenie Nr 0050.109.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 

 0050.109.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-01-17 12:30:20.
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia13 grudnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

 0050.108.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-01-17 12:27:32.
Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2010 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

 0050.107.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-01-17 12:25:09.
Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą:
„Dostawa oleju napędowego wraz z bezpłatnym udostepnieniem zbiornika do jego magazynowania i dystrybucji w okresie trwania umowy”

 0050.106.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-12-06 11:28:06.
Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 2 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji przygotowanej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Huta oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 145, stanowiącą własność Gminy Chlewiska

 0050.105.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-12-06 11:25:38.
Zarządzenie Nr 0050.104.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 2 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji przygotowanej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Huta oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 121 i 124 stanowiących własność Gminy Chlewiska

 0050.104.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-12-06 11:23:33.
Zarządzenie Nr 0050.103.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

 0050.103.2019B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-12-06 11:19:41.
Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie sprzedaży samochodu osobowego SKODA OCTAVIA 1,9 TDI MR 01

 0050.102.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 12:10:27.
Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 listopada 2019 roku

w sprawie powołania Komisji w celu otwarcia zapytania ofertowego na „Wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Chlewiska”

 0050.101.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 12:08:27.
Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w zamian za odpracowanie 7 grudnia 2019 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Chlewiskach oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego

 0050.100.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 12:06:06.
Zarządzenie Nr 0050.99.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie dokonania w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

 0050.99.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 12:04:11.
Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Chlewiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Projektu uchwały budżetowej Gminy Chlewiska na rok 2020” wraz z uzasadnieniem oraz „projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chlewiska na lata 2020-2032” wraz z objaśnieniami

 0050.98.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 11:55:51 | Data modyfikacji: 2019-12-02 11:56:53.
Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska 

 0050.97.2019W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 11:53:09.
Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

 0050.96.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 09:56:40.
Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu odbioru zadania pod nazwą:
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego dz.nr ew.647/4 w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4,2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 0050.95.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-05 09:30:46.
Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 17 października 2019 roku

w sprrawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości Antoniów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 145.

 0050.94.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-05 09:27:18.
Zarządzenie Nr 0050.93.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 17 października 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości położne w miejscowości Huta, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 124,121

 0050.93.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-05 09:19:36.
Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 11 października 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

 0050.92.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-05 09:15:16.
Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 października 2019 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Socjalnej oraz określenia jej regulaminu 

 0050.91.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-05 09:10:44.
Zarządzenie Nr 0050.90.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 października 2019 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu odbioru zadania pod nazwą: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Cukrówce

 0050.90.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:57:32.
Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 października 2019 roku

w sprawie powołania Komisji w celu odbioru zadania pod nazwą: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Huta gm. Chlewiska

 0050.89.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:55:15.
Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 1 października 2019 roku

w sprawie określenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

 0050.88.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:53:01.
Zarządzenie Nr 0050.87.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 1 października 2019 roku

w sprawie blokady bieżących wydatków budżetowych

 0050.87.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:50:57.
Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

 0050.86.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:48:40.
Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 23 września 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji kasowej Urzędu Gminy Chlewiska 

 0050.85.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:45:17.
Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 23 września 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Huta oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 133 stanowiącą własność Gminy Chlewiska.

 0050.84.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 08:30:56.
Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, umieszczenie reklam na terenie Gminy Chlewiska 

 0050.83.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 08:28:09.
Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chlewiska 

 0050.82.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 08:25:52.
Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 17 września 2019 roku

w sprawie powołania Komisji w celu odbioru zadania pod nazwą : Zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej w m. Chlewiska, ul. Żwirowa
Zadanie nr 3 Przebudowa drogi gminnej w m. Chlewiska, ul. Dobrzańskiego

 0050.81.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 08:23:27.
Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 września 2019 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska

 0050.80.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-09-16 16:00:06.
Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu odbioru zadań pod nazwą: 1.Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w m. Skłoby, 2. Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w m. Huta, 3. . Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w m. Sulistrowice, 4. Budowa siłowni plenerowej w m. Zaława

 0050.79.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-09-16 15:56:10.
Zarządzenie Nr 0050.78a.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 września 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

 0050.78a.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-09-16 15:51:15.
Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 września 2019 roku

w sprawie upoważnienia pracowników do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów

 0050.78.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-09-16 15:48:47.
Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

 0050.77.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-09-16 15:46:37.
Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia norm zużycie paliwa dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR 266 z zamontowanym silnikiem MAN o mocy 220 km. O numerze rejestracyjnym WSZ V157

 0050.76.2019R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-09-16 15:23:54.
Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chlewiska, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019 roku 

 0050.75.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-09-16 15:17:02 | Data modyfikacji: 2019-09-16 15:18:07.
Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu odbioru końcowego zadania pod nazwa;” Dostarczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia oraz modernizacja sieci elektrycznej i informatycznej do Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach”.

 0050.74.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-09-16 15:13:52.
Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą : Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Huta gmina Chlewiska. Zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej w m. Chlewiska, ul. Żwirowa Zadanie nr 3 Przebudowa drogi gminnej w m. Chlewiska, ul. Żwirowa. Zadanie nr 3 Przebudowa drogi gminnej w m. Chlewiska, ul. Dobrzańskiego 

 0050.73.2019p.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-08-28 09:13:07.
Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

 0050.72.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-08-07 09:17:50.
Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 lipca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia Wykonawcy na zadania:1.Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w m. Skłoby, 2. Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w m. Huta, 3. . Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w m. Sulistrowice, 4. Budowa siłowni plenerowej w m. Zaława

 0050.71.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-08-05 12:49:37.
Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 lipca 2019 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach

 0050.70.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 12:47:46.
Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 lipca 2019 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej z Odziałem przedszkolnym im. Henryka Sienkiewicza w Cukrówce i udzielenia pełnomocnictwa 

 0050.69.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 12:42:53.
Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 lipca 2019 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej z Odziałem przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie i udzielenia pełnomocnictwa 

 0050.68.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 12:41:00.
Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 lipca 2019 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej z Odziałem przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Budkach i udzielenia pełnomocnictwa 

 0050.67.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 12:38:48.
Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 22 lipca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Cukrówce

 0050.66.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 12:35:10.
Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 16 lipca 2019 roku
 0050.65.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:28:20.
Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Odbiorowe w celu zadania pod nazwą : „Remont drogi gruntowej nas odcinku Ostałówek-Krawara o długości 1298 mb”.

 0050.64.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:15:57 | Data modyfikacji: 2019-07-30 12:31:07.
Zarządzenie Nr 0050.63.2019

w sparwie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podatwowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala' w Chlewiskach

 DOC100719-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-10 08:38:02.
Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 lipca 2019 roku

w sparwie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Henryka Sienkiewicza w Cukrówce

 DOC100719.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-10 08:35:28 | Data modyfikacji: 2019-07-30 12:30:18.
Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 DOC090719-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 09:19:46 | Data modyfikacji: 2019-07-30 12:30:02.
Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 1 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych

 0050.59.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:38:06.
Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 1 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych

 0050.58.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:35:52.
Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 1 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego

 0050.57.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:24:19 | Data modyfikacji: 2019-07-05 14:34:15.
Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2019-2032

 0050.56.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:18:12.
Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

 0050.55.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:14:40 | Data modyfikacji: 2019-07-05 14:16:57.
Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Chlewiska 

 0050.54.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:10:49.
Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą:
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego dz.nr ew.647/4 w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4,2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 0050.53.2019S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:08:29.
Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Zawonia oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 415/1, stanowiącą własność Gminy Chlewiska.

 0050.52.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 13:59:27.
Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Chlewiska 

 0050.51.2019B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-25 11:27:28.
Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z odziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie  

 0050.50.2019P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-25 11:25:05.
Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z odziałem Przedszkolnym im. Jaka Kochanowskiego w Budkach 

 Budki.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-25 11:19:19 | Data modyfikacji: 2019-06-25 11:20:58.
Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach

 DOC250619K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-25 11:04:15.
Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym im. Henryka Sienkiewicza w Cukrówce 

 DOC250619C.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-25 10:42:51 | Data modyfikacji: 2019-06-25 11:13:47.
Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Socjalnej oraz określenia jej regulaminu

 0050.46.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-25 10:37:44.
Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Huta oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 133, stanowiącą własność Gminy Chlewiska.

 0050.45.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-18 09:19:32.
Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Chlewiska

 0050.44.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-18 09:17:02.
Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach za 2018 rok

 0050.43.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-18 09:14:40.
Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w miejscowości Chlewiska, ul. Północna gm. Chlewiska na posesjach nr 2206 i 2207 w zakresie podnoszenia terenu poprzez usypywanie ziemi

 00050.42.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-18 09:09:30.
Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu odbioru zadania pod nazwą: „Naprawa asfaltów na drogach gminnych po budowie kanalizacji w m. Chlewiska” oraz „Naprawa asfaltów na drogach gminnych w m. Chlewiska po kanalizacji i w m. Koszorów”.

 0050.41.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-18 09:00:41.
Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie 

 0050.40.2019R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:58:33.
Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego 

 0050.39.2019R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:56:19.
Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą:
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego dz.nr ew.647/4 w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4,2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Znak postepowania:ZP.272.02.2019

 0050.38.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:52:35.
Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Gminy Chlewiska

 0050.37.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:49:02.
Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżecie gminy na rok 2019

 0050.36.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:46:43.
Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Chlewiska za 2018 rok

 0050.35.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-28 13:30:37.
Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Chlewiska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2213, stanowiącą własność Gminy Chlewiska

 0050.34.2019K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-28 13:28:27.
Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 0050.24.18 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego po aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości w urzędzie Gminy Chlewiska

 0050.33.2019L.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-28 13:21:00 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:25:37.
Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach 

 0050.32.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:08:42.
Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Henryka Sienkiewicza w Cukrówce 

 0050.31.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:06:08.
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie

 0050.30.2019P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:04:12.
Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Budkach 

 0050.29.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 11:51:24.
Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 maja 2019 roku

w spawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy zadania pod nazwą:
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego dz.nr ew.647/4 w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4,2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Znak postepowania:ZP.272.02.2019

 0050.28.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 11:48:33.
Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 2 maja 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chlewiska

 0050.27.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 11:45:46.
Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 2 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Chlewiska

 0050.26.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 11:05:10.
Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Chlewiska za 2018 rok

 0050.25.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 11:00:28.
Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w miejscowości Chlewiska, ul. Północna gm. Chlewiska na posesjach nr 2206 i 2207 w zakresie podnoszenia terenu poprzez usypywanie ziemi

 0050.24.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 10:56:39.
Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wzorów wniosków o dokonanie zmian w rejestrze instytucji kultury oraz wzorów odpisów z tego rejestru, dla których organizatorem jest Gmina Chlewiska

 0050.23.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 14:08:59.
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach 

 Zarządzenie 22.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 14:05:03.
Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

 0050.21.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:28:01.
Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy zadania pod nazwą:
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego dz.nr ew.647/4 w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4,2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Znak postepowania :ZP.272.02.2019

 0050.20.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:17:51.
Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 0050.16.2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów w budżecie gminy na rok 2019.

 0050.19.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:47:57.
Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 kwietnia 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Zawonia, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 415/1.

 0050.18.2019D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:45:41.
Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 kwietnia 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości Huta, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 113.

 0050.17.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:41:59.
Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

 0050.16.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:37:52.
Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chlewiska wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz przebiegu realizacji wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

 0050.15.2019S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:20:03 | Data modyfikacji: 2019-04-15 11:30:22.
Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia Wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczącego zadania pod nazwa:Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego dz.nr ew.647/4 w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4,2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 0050.14.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:17:18.
Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 25 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji, która dokona otwarcia zapytania ofertowego na zadanie p.n.: „Naprawa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych po budowie kanalizacji w m. Chlewiska 

 0050.13.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:14:49.
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 15 marca 2019 roku

w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa – Gospodarza HNS Wójta Gminy Chlewiska 

 0050.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:12:31.
Zarządzenie Nr 0050.11.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 15 marca 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2213

 0050 11 2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:45:35.
Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 13 marca 2019 roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. przeprowadzenia spisu z natury paliwa ON w zbiorniku będącego na bazie RGK.

 0050.10.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:40:08.
Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 6 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego dz.nr ew.647/4 w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4,2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 0050.9.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:37:26.
Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

 0050.8.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:34:29.
Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Komisji, która przeprowadzi wizję lokalną przy sklepie spożywczym ul. Szkolna 2 w Chlewiskach

 0050.7.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 09:20:10.
Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 15 lutego 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 0050.6.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 09:17:10.
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w terminie składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Chlewiska

 0050.5.2019O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 09:13:37 | Data modyfikacji: 2019-03-04 13:22:22.
Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Chlewiska

 0050.4.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 09:11:23.
Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami społecznymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2019 roku”

 0050.3.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-25 10:40:01.
Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 21 stycznia 2019 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn.: „Prowadzenie w imieniu gminy działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu- prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów”. 

 0050.2.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-21 12:12:17.
Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie wypłaty za 2018 rok jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i dyplomowanego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chlewiska.

 1GCUW.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:26:00 | Data modyfikacji: 2019-01-21 09:44:08.

Zobacz:
 2016 .  2017 .  2018 .  2019  .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:26:00
Data modyfikacji: 2019-01-21 09:44:08
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
  Biuletyn Informacji Publicznej - chlewiska.bip.gmina.pl