chlewiska.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chlewiska  www.chlewiska.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
w sprawie wprowadzenia Programu przeciw działania
ubóstwu energetycznemu w Gminie Chlewiska na lata
2019-2020

Zarządzenie Nr 0050.134.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

 134P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 13:03:31.
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia
inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie Nr 0050.133.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

 133K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 07:42:47.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.132.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

 132W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:16:01.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
celem przeprowadzenia spisu z natury gruntów,
weryfikacji sald, potwierdzenia sald i innych
składników majątkowych gminy Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.131.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

 131L.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:12:09.
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia
doraźnej inwentaryzacji składników majątkowych
świetlicy wiejskiej w m. Ostałów

Zarządzenie Nr 0050.130.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

 130S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 15:26:49.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.129.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

 129D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 15:25:04.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2018-2032

Zarządzenie Nr 0050.128.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

 128P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 15:21:07.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.127.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

 127W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 15:17:33.
w sprawie powołania Komisji w celu odbioru
zadania pod nazwą: Dobudowa oświetlenia w
Chlewiskach (przy przepompowni ścieków – ul.
Ogrodowa).

Zarządzenie Nr 0050.126.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

 126O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 15:15:48.
w sprawie powołania Komisji w celu dokonania
odbioru końcowego zadania pod nazwą: 1.
Odnowienia rowu odwadniającego wraz z niwelacją
pobocza w m. Ostałówek na długości około 400
mb.

Zarządzenie Nr 0050.125.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku

 125K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 15:14:12.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.124.2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku

 124W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 15:11:33 | Data modyfikacji: 2019-01-18 15:12:52.
w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia
wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwa :
„Wybór banku do bankowej obsługi budżetu
Gminy Chlewiska i jej jednostek organizacyjnych na
lata 2019-2023”.

Zarządzenie Nr 0050.123.2018 z dnia 17grudnia 2018 roku

 123K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 15:09:52.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.122.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku

 122B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-12-19 13:11:59.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wyłonienie zadania pod
nazwą: „Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych powstałych na
nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy
Chlewiska od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2020”

Zarządzenie Nr 0050.121.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku

 121S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-12-19 12:52:32.
w sprawie wyznaczenia osób zastępujących
dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

Zarządzenie Nr 0050.120.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku

 120D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:35:06.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru końcowego robót budowlanych pod nazwą:
„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na
działce nr ewid. gr. 369/2 w m. Wola Zagrodnia
gm. Chlewiska”

Zarządzenie Nr 0050.119.2018 z dnia 22 listopada 2018 roku

 119W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:33:21.
w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia
Wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą :
Konserwacja oświetlenia ulicznego dla wszystkich
punktów świetlnych na terenie Gminy Chlewiska
przez okres trzech lat

Zarządzenie Nr 0050.118.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku

 118O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:21:48.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.117.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku

 117Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:17:25.
w sprawie przedłożenia radzie Gminy Chlewiska
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Projektu
uchwały budżetowej Gminy Chlewiska na rok
2019” wraz z uzasadnieniem oraz „Projektu
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Chlewiska na lata 2019-2032 wraz
z objaśnieniami

Zarządzenie Nr 0050.116.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku

 116R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:13:42.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.115.2018 z dnia 31 października 2018 roku

 115Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-06 14:25:53.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru zadania pod nazwą: Budowa siłowni
plenerowej i strefy relaksu na placu przyszkolnym
w m. Pawłów gm. Chlewiska dz. Nr ew. 764/2.

Zarządzenie Nr 0050.114.2018 z dnia 25 października 2018 roku

 

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:33:08.
w sprawie powołania Komisji w celu dokonania
odbioru końcowego zadania pod nazwa:
1. Odnowienie rowu odwadniającego wraz z
niwelacją pobocza w m. Ostałówek na długości
około 700mb. 2. Odnowienia rowu odwadniającego w
m. Budki Trzecie na długości około 2500mb.
3. Odnowienie rowu odwadniającego w m. Budki
Drugie na długości około 400mb.

Zarządzenie Nr 0050.113.2018 z dnia 23 października 2018 roku

 113K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:18:46.
w sprawie powołania Komisji odbiorowej do zadania
pn. ”Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z
przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia”

Zarządzenie Nr 0050.112.2018 z dnia 23 października 2018 roku

 112W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:16:53.
w sprawie powołania Komisji odbiorowej do zadania
pn. ”Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z
przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia”

Zarządzenie Nr 0050.112.2018 z dnia 23 października 2018 roku

 112B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:15:01.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w miejscowości Chlewiska oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 2430/1,
stanowiącą własność Gminy Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.111.2018 z dnia 16 października 2018 roku

 111K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:13:06.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia wykonawcy na wykonanie zamówienia pn.
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie
964.000,00zł

Zarządzenie Nr 0050.110.2018 z dnia 11 października 2018 roku

 110K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:01:55.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.109.2018 z dnia 11 października 2018 roku

 109D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:00:12 | Data modyfikacji: 2018-10-31 14:05:08.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą: Zakup i dostawa opału do Urzędu Gminy i
SP ZOZ w Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.108.2018 z dnia 8 października 2018 roku

 108S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 13:56:47.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą „ Zakup i dostawa
wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z
terenu Gminy Chlewiska z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-
Funduszu Sprawiedliwości

Zarządzenie Nr 0050.107.2018 z dnia 1 października 2018 roku

 107S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 13:53:43.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.106.2018 z dnia 28 września 2018 roku

 106W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:34:01.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
wyboru oferty na zadanie pod nazwa:
Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej
w m. Ostałów

Zarządzenie Nr 0050.105.2018 z dnia 24 września 2018 roku

 105T.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:30:10.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru końcowego robót budowlanych pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm.
Chlewiska”.

Zarządzenie Nr 0050.104.2018 z dnia 18 września 2018 roku

 104N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:23:43.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w miejscowości Stefanków oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka numer 999,
stanowiącej własność Gminy chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.103.2018 z dnia 18 września 2018 roku

 103U.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:19:16.
w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia
Wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwa: Budowa
siłowni plenerowej i strefy relaksu na placu
przyszkolnym w m. Pawłów gm. Chlewiska dz. Nr
ew. 764/2

Zarządzenie Nr 0050.102.2018 z dnia 17 września 2018 roku

 102S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:16:28.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w miejscowości Stefanków oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 897/3,
stanowiącą własność Gminy Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.101.2018 z dnia 17 września 2018 roku

 101S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:09:51.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.100.2018 z dnia 14 września 2018 roku

 100Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:03:16.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia
przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.99.2018 z dnia 13 września 2018 roku

 99T.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:58:11 | Data modyfikacji: 2018-10-24 09:04:37.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej leśnej
położonej w miejscowości Pawłów oznaczonej w
ewidencji gruntów ja ko działka nr 1120
stanowiącą własność Gminy Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.98.2018 z dnia 12 września 2018 roku

 98P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:48:57.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru zadania pod nazwą : Odbiór całości
prac przy zagospodarowaniu zbiornika wodnego w m.
Ostałówek gm. Chlewiska działka nr ew. 270.

Zarządzenie Nr 0050.97.2018 z dnia 12 września 2018 roku

 97Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:46:08.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w
Chlewiskach

Zarządzenie Nr 0050.96.2018 z dnia 11 września 2018 roku

 96R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:40:16.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
zadania pod nazwa : Docieplenie budynku Świetlicy
Wiejskiej w m. Ostałów gm. Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.95.2018 z dnia 5 września 2018 roku

 95W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:37:57.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru zadania pod nazwą: Zagospodarowanie
terenu przy zbiorniku wodnym w miejscowości
Ostałówek gm. Chlewiska działka nr ew. 270.

Zarządzenie Nr 0050.94.2018 z dnia 5 września 2018 roku

 94Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:33:32.
w sprawie powołanie komisji do brakowania
dokumentacji niearchiwalnej zgormadzonej w
archiwum zakładowym Urzędu Gminy Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.93.2018 z dnia 4 września 2018 roku

 93B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:31:30.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.92.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku

 92B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 12:22:41.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Chlewiska, kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz
przebiegu realizacji wykonania planu finansowego
instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za
I półrocze 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.91.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku

 91B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 12:20:16.
w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 0050.84.18
z dnia 08 sierpnia 2018 roku w sprawie dokonania
zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie
gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.90.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku

 90Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 12:17:04.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym im. Płk. D.
Czachowskiego w Skłobach Pani Małgorzacie
Dziwirek.

Zarządzenie Nr 0050.89.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku

 89S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 12:15:11.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora
Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach Pani
Urszuli Ceglińskiej

Zarządzenie Nr 0050.88.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku

 88D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 12:12:18.
w sprawie powołania Komisji w celu odbioru
zadania pod nazwa : Dobudowa Oświetlenia w
Chlewiskach (obok ul. Ogrodowej nowe działki).

Zarządzenie Nr 0050.87.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku

 87O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 12:09:34.
w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia
Wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa
siłowni plenerowej i strefy relaksu na placu
przedszkolnym w m. Pawłów gm. Chlewiska dz. Nr
ew.764/2

Zarządzenie Nr 0050.86.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku

 86P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 12:06:25.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
wyboru oferty na zadanie pod nazwą:
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w
miejscowości Ostałówek gm. Chlewiska działka
nr ew.270

Zarządzenie Nr 0050.85.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku

 85D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 11:57:13.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.84.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku

 84B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 11:50:50.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2018-2032

Zarządzenie Nr 0050.83.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku

 83F.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 11:44:45.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
zadania pod nazwą: „Remont dachu Strażnicy”
w Ostałówku.

Zarządzenie Nr 0050.82a.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku

 82a.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 11:42:13.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru zadania pod nazwą : Wykonanie sufitu
podwieszanego w budynku świetlicy wiejskiej w m.
Ostałów gm. Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.82.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku

 82S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 11:40:04.
w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia
Wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa
siłowni plenerowej i strefy relaksu na placu
przedszkolnym w m. Pawłów gm. Chlewiska dz. Nr
ew.764/2

Zarządzenie Nr 0050.81.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 roku

 81R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 11:37:07.
w sprawie powołania komisji konkursowej do
zaopiniowania ofert na udzielenie dotacji na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków położonych na terenie Gminy
Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.80.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 roku

 80Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 11:32:14.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość niezabudowaną
położoną w miejscowości Stefanków, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 999.

Zarządzenie Nr 0050.79.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 79W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 11:21:50.
w sprawie powołania Komisji w celu odbioru
zadania pod nazwą: Dostawa drzwi zewnętrznych i
wewnętrznych wraz z ościeżnicami do świetlicy
wiejskiej w m. Ostałów gm. Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.78.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku

 78Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 11:19:36.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość gruntową leśną w
miejscowości Pawłów, oznaczona w ewidencji
gruntów jako działka nr 1120.

Zarządzenie Nr 0050.77.2018 z dnia 30 lipca 2018 roku

 77P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 11:12:53.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach

Zarządzenie Nr 0050.76.2018 z dnia 30 lipca 2018 roku

 76K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 11:04:20.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość gruntową
niezabudowaną w miejscowości Stefanków,
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr
897/3

Zarządzenie Nr 0050.75.2018 z dnia 26 lipca 2018 roku

 75N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 11:00:49.
w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy
obowiązków z zakresu gospodarki finansowej

Zarządzenie Nr 0050.74.2018 z dnia 26 lipca 2018 roku

 74O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 10:50:13.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru zadania pod nazwą: Wykonanie sufitu
podwieszanego w budynku świetlicy wiejskiej w m.
Ostałów gm. Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.73.2018 z dnia 25 lipca 2018 roku

 73O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:38:51.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru zadania pod nazwą: Zakup, dostawa i
montaż urządzeń siłowni plenerowej nr ew. 1354
w m. Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.72.2018 z dnia 25 lipca 2018 roku

 72K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:34:23 | Data modyfikacji: 2018-08-24 08:37:05.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Gminy Chlewiska
stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr
0050.18.2013 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 8
kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.71.2018 z dnia 25 lipca 2018 roku

 71R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:30:07.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach

Zarządzenie Nr 0050.70.2018 z dnia 24 lipca 2018 roku

 70P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 10:48:27.
w sprawie powołania komisji w celu dokonania
odbioru końcowego zadań pod nazwą:
1. Odwodnienie rowu odwadniającego w m.
Sulistrowice. 2.Odwodnienie rowu odwadniającego w
m. Ostałówek. 3.Odwodnienie rowu odwadniającego
w m. Koszorów.

Zarządzenie Nr 0050.69.2018 z dnia 23 lipca 2018 roku

 69O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 10:33:51.
w sprawie unieważnienia przetargu na sprzedaż
nieruchomości gruntowej leśnej będącej
własnością Gminy Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.68.2018 z dnia 20 lipca 2018 roku

 68U.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 10:23:50.
w sprawie protokolarnego przekazania dokumentów
wytwarzanych na stanowisku Skarbnika Gminy i
rozliczenia z wyposażenia stanowiska pracy w
środki trwałe i przedmioty nietrwałe

Zarządzenie Nr 0050.67.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku

 67P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 10:21:02.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.66.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku

 66B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 10:14:13.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadanie pod
nazwa: „Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna
gm. Chlewiska”.

Zarządzenie Nr 0050.65 .2018 z dnia 16 lipca 2018 roku

 65P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 10:12:18.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru końcowego robót budowlanych pod nazwa :
Utwardzenie terenu masą asfaltową na działkach
nr ew.1290, 1866, 1989, w miejscowości Skłoby

Zarządzenie Nr 0050.64.2018 z dnia 16 lipca 2018 roku

 64A.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:28:14.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru końcowego robót budowlanych pod nazwą :
„Remont drogi gminnej wewnętrznej na odcinku
Stefanków-Skłoby”.

Zarządzenie Nr 0050.63.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

 63S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:22:53.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2018-2032

Zarządzenie Nr 0050.62.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

 62F.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:21:06.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta na
udział w pracach komisji przeprowadzających
postepowanie egzaminacyjne nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowych na stopień
nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.61.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

 61W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:19:22.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.60.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

 60E.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:17:23.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.59.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

 59B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:11:29 | Data modyfikacji: 2018-08-03 09:12:23.
w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia
Wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą:
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na
działce nr ewid. gr.369/2 w m. Wola Zagrodnia gm.
Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.58.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 58W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:06:24.
w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia
Wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup,
dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej
na działce nr ew.1354 w m. Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.57.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 57S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:01:58.
w sprawie powołania gminnej komisji
urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej
regulaminu działania

Zarządzenie Nr 0050.56.2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku

 56K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 08:59:20.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą: „Przebudowa Drogi gminnej w m. Nadolna
gm. Chlewiska”.

Zarządzenie Nr 0050.55.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku

 55N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 08:56:11.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na
działce nr ewid. gr.369/20 w m. Wola Zagrodnia
gm. Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.54.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku

 54S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 08:49:56.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Samorządowego przedszkola w Chlewiskach

Zarządzenie Nr 0050.53.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku

 53K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 13:17:25.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym im. płk. D. Czachowskiego w
Skłobach

Zarządzenie Nr 0050.52.2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku

 52D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 13:14:12.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im.
płk. D. Czachowskiego w Skłobach

Zarządzenie Nr 0050.51.2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku

 51S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 12:55:48.
w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 0050.45.18
z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie dokonania zmian
w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy
na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.50.2018 z dnia 08 czerwca 2018 roku

 50Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 12:48:42.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w
Chlewiskach za 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2018 z dnia 08 czerwca 2018 roku

 49S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 12:44:38.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej
położonej w miejscowości Krawara oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 290,
stanowiąca własność Gminy Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.48.2018 z dnia 04 czerwca 2018 roku

 48P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 12:35:00.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w miejscowości Chlewiska oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 2430/1,
stanowiącą własność Gminy Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.47.2018 z dnia 04 czerwca 2018 roku

 47K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 12:30:30.
w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia
Wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą:
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
na „Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej
wraz z przyłączami w m. Pawłów gminy
Chlewiska”.

Zarządzenie Nr 0050.46.2018 z dnia 04 czerwca 2018 roku

 46P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 12:27:13.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.45.2018 z dnia 30 maja 2018 roku

 45Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 12:23:52.
w sprawie powołania Komisji w celu odbioru
zadania pod nazwą : Dostawa wraz z montażem
okien PCV wraz z parapetami wewnętrznymi do
świetlicy wiejskiej w m. Ostałów gm. Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.44a.2018 z dnia 30 maja 2018 roku

 44a.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 12:19:01.
w sprawie powołania Komisji w celu odbioru
zadania pod nazwą: Docieplenie budynku SP ZOZ w
Chlewiskach

Zarządzenie Nr 0050.44.2018 z dnia 30 maja 2018 roku

 44ZOZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 12:04:24.
w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia
remontów i zwolnień z opłat czynszowych
związanych z wymianą stolarki okiennej w
lokalach stanowiących własność Gminy
Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.43.a.18 z dnia 25 maja 2018 roku

 43a.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 12:01:10 | Data modyfikacji: 2018-08-02 12:06:05.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowej leśnej
położonej w miejscowości Pawłów oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 1120
stanowiącą własność Gminy Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.43.2018 z dnia 25 maja 2018 roku

 43P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 11:57:39.
w sprawie wprowadzenia regulaminu ochrony danych
osobowych w Urzędzie Gminy Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.42.2018 z dnia 25 maja 2018 roku

 42S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 11:44:36 | Data modyfikacji: 2018-08-03 08:12:38.
w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych
osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem
informatycznym przetwarzającym dane osobowe w
Urzędzie Gminy Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.41.2018 z dnia 25 maja 2018 roku

 41N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 11:42:17 | Data modyfikacji: 2018-08-03 08:06:11.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą : „Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna
gm. Chlewiska”.

Zarządzenie Nr 0050.40.2018 z dnia 23 maja 2018 roku

 40N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 11:39:15.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałem
Przedszkolnym im. płk. D. Czachowskiego w
Skłobach

Zarządzenie Nr 0050.39.2018 z dnia 23 maja 2018 roku

 39S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 11:35:10.
w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia
Wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą:
1.Dostawa wraz z montażem okien PCV wraz z
parapetami wewnętrznymi do świetlicy wiejskiej w
m. Ostałów gm. Chlewiska. 2. Wykonanie tynków
wewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w m.
Ostałów gm. Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.38.2018 z dnia 11 maja 2018 roku

 38K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 11:31:53.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.37.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku

 37B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 11:29:50.
w sprawie wyznaczenia osób zastępujących
dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności

Zarządzenie Nr 0050.36.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku

 36Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 11:27:19.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w miejscowości Chlewiska oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 2460,
stanowiącą własność Gminy Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.35.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku

 35K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:47:04.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.34.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku

 34B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:44:29.
w sprawie powołania Komisji w celu otwarcia
zapytania ofertowego na „Udzielenie kredytu
złotówkowego długoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego w 2018 r.
związanego z realizacją zadań inwestycyjnych”

Zarządzenie Nr 0050.33.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku

 33K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:37:34.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
położonych w miejscowości Nadolna oznaczonych w
ewidencji gruntów jako działki numer 355/1,
355/2, i 355/3

Zarządzenie Nr 0050.32.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku

 32K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:21:30.
w sprawie określenia zasad udzielenia przez
Gminę Chlewiska pożyczek organizacjom
pozarządowym, podmiotom działającym na terenie
gminy Chlewiska na realizację zadań publicznych
współfinansowanych ze środków własnych
organizacji, Unii Europejskiej lub innych
środków pomocowych.

Zarządzenie Nr 0050.31.2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku

 31Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:09:34.
w sprawie określenia zasad obiegu i kontroli
dokumentów, zakładowego planu kont w urzędzie
Gminy Chlewiska oraz powołania zespołu do
realizacji projektu realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Oś Priorytetowa IV. Przejście na
gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1
Odnawialne źródła energii (OZE), projekt
„Budowa instalacji odnawialnych źródeł
energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów,
Chlewiska, orońsko oraz budynkach użyteczności
publicznej Powiatu Szydłowieckiego”.

Zarządzenie Nr 0050.30.2018 z dnia 30 marca 2018 roku

 30Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:03:46.
w sprawie przekazania środka trwałego będącego
w ewidencji środków trwałych Gminy Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.29.2018 z dnia 30 marca 2018 roku

 29P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:01:40.
w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia
Wykonawczy na wykonanie zadania pod nazwą :
Dostawa drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wraz z
ościeżnicami do świetlicy wiejskiej w m.
Ostałów gm. Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.28.2018 z dnia 29 marca 2018 roku

 28S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 08:59:25.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050.27.2018 z dnia 21 marca 2018 roku

 

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 08:49:57.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.18.18 z
dnia 12 marca 2018 roku w sprawie dokonania zmian
w planie dochodów i wydatków w
budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.26.2018 z dnia 21 marca 2018 roku

 26Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 08:45:30 | Data modyfikacji: 2018-05-15 08:47:37.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Chlewiska wraz z
informacją o stanie mienia Gminy oraz przebiegu
realizacji wykonania planów finansowych
instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za
2017rok.

Zarządzenie Nr 0050.25.2018 z dnia 20 marca 2018 roku

 25S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 08:39:48 | Data modyfikacji: 2018-05-15 08:41:03.
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszy
Świadczeń Socjalnych obowiązującego w
urzędzie Gminy Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.24A.2018 z dnia 20 marca 2018 roku

 24A.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 08:36:46.
w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego po
aktualizacji zasad (polityki)rachunkowości w
urzędzie Gminy Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.24.2018 z dnia 20 marca 2018 roku

 24P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 14:08:21 | Data modyfikacji: 2018-05-09 14:12:30.
w sprawie wprowadzenia Stałego Dyżuru Wójta
Gminy Chlewiska na potrzeby podwyższenia
gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia
realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych.

Zarządzenie Nr 0050.23.2018 z dnia 19 marca 2018 roku

 23D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 14:01:25.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość niezabudowaną
położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 2430/1.

Zarządzenie Nr 0050.22.2018 z dnia 19 marca 2018 roku

 22W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 13:59:25.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość gruntową rolną
położoną w miejscowości Krawara, oznaczoną w
ewidencji gruntów jako działka nr 290.

Zarządzenie Nr 0050.21.2018 z dnia 19 marca 2018 roku

 21W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 13:57:23.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą: Remont drogi gminnej wewnętrznej na
odcinku STEFANKÓWOSKŁOBY II przetarg.

Zarządzenie Nr 0050.20.2018 z dnia 15 marca 2018 roku

 20W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 13:55:24.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na
działce nr ewid. gr.369/2 w m. Wola Zagrodnia gm.
Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.19.2018 z dnia 15 marca 2018 roku

 19K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 13:52:14.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050.18.2018 z dnia 12 marca 2018 roku

 18D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 13:47:28.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru zadania pod nazwą : Wymiana układu
pomiarowego energii elektrycznej (celem
legalizacji układu pomiarowego) w obiekcie
Zleceniodawcy – Stacja Uzdatniania Wody w
Chlewiskach).

Zarządzenie Nr 0050.17.2018 z dnia 12 marca 2018 roku

 17K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 13:44:42.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim
przetargu ustnym ograniczonym dla nieruchomości
niezabudowanej położonej w miejscowości
Chlewiska, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego ograniczonego.

Zarządzenie Nr 0050.16.2018 z dnia 12 marca 2018 roku

 16O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 13:38:33 | Data modyfikacji: 2018-05-09 13:40:51.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość gruntową leśną
położoną w miejscowości Pawłów, oznaczoną w
ewidencji gruntów jako działka nr 1120.

Zarządzenie Nr 0050.15.2018 z dnia 28 lutego 2018 roku

 15P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 09:46:08.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gminie
Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.14.2018 z dnia 28 lutego 2018 roku

 14N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 09:43:28.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą: Remont drogi gminnej wewnętrznej na
odcinku Stefanków-Skłoby.

Zarządzenie Nr 0050.13.2018 z dnia 21 lutego 2018 roku

 13S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 09:41:21.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w 2018
roku przez organizacje pozarządowe i podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0050.12.2018 z dnia 20 lutego 2018 roku

 12H.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 09:35:11 | Data modyfikacji: 2018-03-01 09:36:15.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomości niezabudowane
położone w miejscowości Nadolna, oznaczone w
ewidencji gruntów jako działki nr 355/1, 355/2,
355/3.

Zarządzenie Nr 0050.11.2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku

 11P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 09:30:34.
w sprawie powołania komisji konkursowej do
zaopiniowania ofert na realizację zadania
publicznego w 2018 roku przez organizacje
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego pn.: „Prowadzenie w imieniu
gminy działalności w zakresie kultury fizycznej
i sportu- prowadzenie drużyny piłki nożnej
seniorów i juniorów”.

Zarządzenie Nr 0050.10.2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku

 10K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 09:27:37.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na
działce nr ewid. gr. 369/2 w m. Wola Zagrodnia
gm. Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.9.2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku

 9P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 09:24:11.
w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i
wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom.

Zarządzenie Nr 0050.8.2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku

 8P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 09:21:38.
w sprawie szczegółowego określenia odpisów
aktualizujących wartości należności.

Zarządzenie Nr 0050.7.2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku

 7N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 09:18:54.
w sprawie określenia zasad obiegu i kontroli
dokumentów, zakładowego planu kont w Urzędzie
Gminy w Chlewiskach oraz powołania zespołu do
realizacji operacji pn.: „Rozbudowa budynku
świetlicy” w Woli Zagrodniej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.

Zarządzenie Nr 0050.6.2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 6W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 09:15:30.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy Chlewiska oraz
jednostek organizacyjnych w zamian za dzień 06
stycznia 2018 r. przypadającego w wolną sobotę.

Zarządzenie Nr 0050.5.2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 5W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-28 09:28:21.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w terminie składania
dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas
pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.4.2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 4O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-28 09:11:23.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami
społecznymi projektu „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska
w 2018 roku”.

Zarządzenie Nr 0050.3.2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 3Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:13:00.
w sprawie wypłaty za 2017 rok jednorazowego
dodatku wyrównawczego dla nauczycieli
posiadających stopień awansu zawodowego
nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego
i dyplomowanego w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.2.2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku

 2J.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:10:37.
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie
wynagradzenia pracowników Urzędu Gminy Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku

 1W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:04:50.

Zobacz:
 2016 .  2017 .  2018 .  2019  .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 . 
Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:04:50
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
  Biuletyn Informacji Publicznej - chlewiska.bip.gmina.pl