chlewiska.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chlewiska  www.chlewiska.pl
Przetargi strona główna 
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na potstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 1986) dalej "ustawa" informuję, że Gmina Chlewiska jako Zamaiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn." Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Chlewiska w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r."dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 4 złożona przez Wywóz nieczystości Płynnych i Stałych MARKO Marek Pogorzelski, Barak 21, 26-500 Szydłowiec ul. Kopernika 5.

 informacja ZP.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:28:01.
Informacja z otwarcia ofert

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Chlewiska od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.”

 DOC301118-006.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-30 14:47:37.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach zamieszkałych
na terenie Gminy Chlewiska od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2020 r.”

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Chlewiska od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.”

 Nowy folder.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-21 10:52:43.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach zamieszkałych
na terenie Gminy Chlewiska od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2020 r.”- ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia oraz zmiana treści siwz

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Chlewiska od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.”- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana treści siwz

 Zmiana Terminu.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-09 15:17:27.
SPROSTOWANIE do przetargu "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach zamieszkałych
na terenie Gminy Chlewiska od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2020 r"
 ZP.272.11.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:15:44 | Data modyfikacji: 2018-11-07 13:17:47.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach zamieszkałych
na terenie Gminy Chlewiska od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2020 r.”

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Chlewiska
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

 ODPADY Przetarg 2019-2020 poprawiony.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:37:37.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że Gmina Chlewiska jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Udzielenia i obsługa kredytu w kwocie 964.000,00 złotych"

 ZP.272.10.2018B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-10-22 14:58:14.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą
"Udzielenie iobsługa kredytu w kwocie 964.000,00
zł"

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą "Udzielenie iobsługa kredytu w kwocie 964.000,00 zł

 Bank.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Z upoważnienia wóta Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-12 15:34:47.
Odpowiedź na zapytanie

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 964.000,00 zł nr referencyjny ZP.272.10.2018.

 ZP.272.10.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 08:58:40 | Data modyfikacji: 2018-10-09 09:00:49.
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 964.000,00
złotych

Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 964.000,00 złotych

 Kredyt 03.10.2018.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:09:36.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że Gmina Chlewiska jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. gr.369/2 w m. Wola Zagrodnia gm. Chlewiska".

 ZP.272.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-01 12:31:43.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm. Chlewiska

 DOC250718.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-07-25 10:15:11.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą
"Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm.
Chlewiska".

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm. Chlewiska".

 droga gminna Nadolna.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-07-16 13:33:33.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą
"Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na
działce nr ewid. gr. 369/2 w m. Wola Zagrodnia
gm. Chlewiska".

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. gr. 369/2 w m. Wola Zagrodnia gm. Chlewiska".

 swietlica WZ.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-07-16 13:27:35.
Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm.
Chlewiska

Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm. Chlewiska

 III Przetarg NADOLNA.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 13:07:45 | Data modyfikacji: 2018-06-29 13:09:18.
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art.93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) zwanej dalej -"ustawą" Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn."Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm. Chlewiska".

 ZP.272.07.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 12:52:06.
Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm.
Chlewiska

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. - Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm. Chlewiska

 DOC260618-001.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-26 14:58:29.
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce
nr ewid. gr. 369/2 w m. Wola Zagrodnia gm.
Chlewiska.

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. gr. 369/2 w m. Wola Zagrodnia gm. Chlewiska.

 Dokumenty do przetargu - Świetlica Wola Zagrodnia IV przetarg 2018.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-26 10:28:57 | Data modyfikacji: 2018-06-26 10:33:29.
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce ewid. gr. 369/2 w m. Wola Zagrodnia gm. Chlewiska".

 ZP.272.06.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-25 15:03:47.
Sprostowanie

dot. "Przebudowy drogi gminnej w m. Nadolna gm. Chlewiska".

 Nadolna.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:45:47.
Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm.
Chlewiska

Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm. Chlewiska

II Przetarg NADOLNA.zip

 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:50:57 | Data modyfikacji: 2018-06-11 14:05:10.
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce
nr ewid. gr. 369/2 w m. Wola Zagrodnia gm.
Chlewiska.

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. gr. 369/2 w m. Wola Zagrodnia gm. Chlewiska.

 świetlica Wola Zagrodnia - do zamieszczenia.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 12:07:03 | Data modyfikacji: 2018-06-08 12:18:15.
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art.93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) zwanej dalej -"ustawą" Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn."Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm. Chlewiska".

 zawiadomienie ZP.272.05.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-06 11:32:13.
Informacja z otwarcia ofert

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm. Chlewiska".

 ZP.272.05.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:53:37.
Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm.
Chlewiska

Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm. Chlewiska

 Przebudowa drogi NADOLNA.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:56:04 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:59:13.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że Gmina Chlewiska jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont drogi gminnej wewnętrznej na odcinku STEFANKÓW-SKŁOBY  dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.


 

 Informacja 04.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-30 08:37:47.
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art.93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) zwanej dalej -"ustawą" Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. gr. 369/2 w m .Wola Zagrodnia gm. Chlewiska "

 zawiadomienieW.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-20 10:12:24.
Informacja z otwarcia ofert

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargowym nieograniczonego pn.:"Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. gr.369/2 w m. Wola Zagrodnia gm. Chlewiska".

 Informacja- Wola Zagrodnia.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-16 14:28:06.
Informacjs z otwarcia ofert

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi gminnej wewnętrznej na odcinku SREFANKÓW-SKŁOBY

 informacja Stefanków-Skłoby.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-16 13:21:58.
Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid.gr.369/2 w m. Wola Zagrodnia gm. Chlewiska".

 ZP.272.01.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-05 12:42:39.
Uzupełnienie SIWZ - Rozbudowa budynku świetlicy
wiejskiej na działce nr ewid. gr. 369/2 w m. Wola
Zagrodnia gm. Chlewiska
 Uzepełnienie SIWZ.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:36:11 | Data modyfikacji: 2018-03-01 15:25:11.
Remont drogi gminnej wewnętrznej na odcinku
STEFANKÓW – SKŁOBY - II PRZETARG
 remont drogi Stefanków Skłoby.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:19:12.
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art.93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) zwanej dalej -"ustawą" Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej wewnętrznej na odcinku STEFANKÓW-SKŁOBY.

 ZP.272.02.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:56:40.
Informacja z otwarcia ofert

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi gminnej wewnętrznej na odcinku SREFANKÓW-SKŁOBY

 InformacjaZP.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-22 14:46:17.
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na
działce nr ewid. gr. 369/2 w m. Wola Zagrodnia
gm. Chlewiska

Ogłoszenie, SIWZ, dokumentacja

 Przetarg świetlica Wola Zagrodnia 2.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-22 14:33:16 | Data modyfikacji: 2018-02-22 15:23:45.
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Chlewiskach o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Informacja GOPS.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-02-13 10:32:41.
Protokół z otwarcia ofert

Na realizację zadania: Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących jednodaniowych posiłków dla 180 dzieci i młodieży oraz 20 osób dorosłych dożywianych na terenie gminy Chlewiska,

 Protokół GOPS.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-02-12 14:55:35 | Data modyfikacji: 2018-02-12 14:57:47.
Zaproszenie do złożenia ofert

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących jednodaniowych posiłków dla 180 dzieci i młodieży oraz 20 osób dorosłych dożywianych na terenie gminy Chlewiska,

 GOPS.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:30:34 | Data modyfikacji: 2018-02-06 13:33:15.

Remont drogi gminnej wewnętrznej na odcinku STEFANKÓW – SKŁOBY

 remont skloby stefan.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 15:44:36.
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018
roku
 P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:45:03.
ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 13:48:13.
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. gr. 369/2 w m .Wola Zagrodnia gm. Chlewiska "

 informacja.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-26 12:46:38 | Data modyfikacji: 2018-01-26 12:47:57.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina Chlewiska"

 DOC250118-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 13:24:19.
Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publiczmnego pn."Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. gr.369/2 w m. Wola Zagrodnia gm. Chlewiska".

 ZP.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-01-17 10:26:58 | Data modyfikacji: 2018-01-17 10:28:41.
Sprostowanie

SIWZ dot. zadania rozbudowa budynku świetlicy
wiejskiej na działce nr ewid. gr. 369/2 w m. Wola
Zagrodnia gm. Chlewiska

 sprostowanie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-01-16 13:28:42.
SIWZ dot. zadania rozbudowa budynku świetlicy
wiejskiej na działce nr ewid. gr. 369/2 w m. Wola
Zagrodnia gm. Chlewiska

Dokumenty -Swietlica Wola Zagrodnia - przeskanowane.zip

 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:27:07 | Data modyfikacji: 2018-01-11 12:35:22.

Zobacz:
 Przetargi 2017 .  Przetargi 2018 .  Sprzedaż Mienia Komunalnego .  Zamówienia poniżej 130 tyś. zł .  Przetargi 2019 .  Przetargi 2020 .  Przetargi 2021 .  Przetargi 2022 .  Przetargi 2023 .  Zamówienie poniżej 130 tys zł 2022 .  Zamówienie poniżej 130 tys zł 2023 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:27:07
Data modyfikacji: 2018-01-11 12:35:22
Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - chlewiska.bip.gmina.pl