chlewiska.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chlewiska  www.chlewiska.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego strona główna 
Zarządzenie Nr 0050.29.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2023 roku przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego
 0050.29.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-14 13:22:59.
Zarządzenie Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21.02.2023 r. w sprawie
ogłoszenia naboru kandydatów na członków
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na organizację
działań w zakresie aktywizacji seniorów w roku
2023

załącznik do nr 0050.21.2023.docx

 0050.21.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:45:30.
ZARZADZENIE NR 0050.20.2023 WÓJTA GMINY CHLEWISKA
z dnia 17 lutego 2023r. w sprawie: ogłoszenia o
naborze kandydatów na członków Gminnej Rady
Seniorów
 0050.20.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-20 12:47:23.
ZARZADZENIE NR 0050.19.2023 WÓJTA GMINY CHLEWISKA
z dnia 14 lutego 2023r. w sprawie: ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego pn.: „Prowadzenie w imieniu Gminy
działalności z zakresu aktywizacji seniorów w
roku 2023
 0050.19.2023r.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:05:17 | Data modyfikacji: 2023-02-15 11:06:17.
Zarządzenie Nr 0050.18.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2023 roku przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego
 0050.18.2023r.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-15 10:57:59.
Zarządzenie Nr 0050.8.2023 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 24.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru
kandydatów na członków Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie
ofert na organizację działań w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu na terenie Gminy Chlewiska w roku 2023

zgłoszenie do komisji konkursowej

 Zarządzenie 0050.8.2023 Wjta Gminy Chlewiska z 24.01.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-24 12:16:34 | Data modyfikacji: 2023-01-24 13:32:35.
Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego pn.: "Prowadzenie w imieniu Gminy
działalności w zakresie kultury fizycznej i
spotru - prowadzenie drużyny piłki nożnej
seniorów i juniorów".

Wójt Gminy Chlewiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 Zarządzenie nr 0050.6.2023 ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-19 13:40:54.
Zarządzenie Nr 0050.26.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2022 roku przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego.
 0050.26.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:00:25.
ZARZADZENIE NR 0050.19.2022 WÓJTA GMINY
CHLEWISKA z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej do zaopiniowania
ofert na realizację zadania publicznego pn.
„Prowadzenie w imieniu Gminy działalności z
zakresu aktywizacji seniorów w roku 2022
 0050.19.22.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-02-09 10:36:17.
ZARZADZENIE NR 0050.18.2022 WÓJTA GMINY
CHLEWISKA z dnia 8 lutego 2022r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego pn.:
„Prowadzenie w imieniu Gminy działalności z
zakresu aktywizacji seniorów w roku 2022
 0050.18.22.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-02-09 10:34:06.
Zarządzenie Nr 0050.12.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2022 roku przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego
 0050.12.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-26 11:17:33 | Data modyfikacji: 2022-01-26 11:18:48.
Zarządzenie Nr 0050.1.2022 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego pn.: "Prowadzenie w imieniu Gminy
działalności w zakresie kultury fizycznej i
spotru - prowadzenie drużyny piłki nożnej
seniorów i juniorów".

Wójt Gminy Chlewiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 0050.1.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-03 12:49:36.
Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie
roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2021 roku przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego
 0050.9.21.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:36:51.
Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego pn.: "Prowadzenie w imieniu Gminy
działalności w zakresie kultury fizycznej i
spotru - prowadzenie drużyny piłki nożnej
seniorów i juniorów".

Wójt Gminy Chlewiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 konkurs 2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 08:01:57.
ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2020 WÓJTA GMINY
CHLEWISKA z dnia 16 listopada 2020 roku w
sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie „Programu
współpracy Gminy Chlewiska z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata
2021-2025”
 Zarządzenie nr 0050.74.20K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:45:10.
Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2020 roku przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.11.2020 z dnia 12 lutego 2020 r.

 Zarządzenie nr 11.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-13 10:55:38.
Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w 2020 r. przez organizacje
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego pn.: "Prowadzenie w imieniu
gminy działalności w zakresie kultury fizycznej
i sportu - prowadzenie drużyny piłki nożnej
seniorów i juniorów ".

Wójt Gminy Chlewiska
Ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2020 roku
przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 DOC220120-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-01-21 14:17:30 | Data modyfikacji: 2020-01-22 09:14:23.
Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2019 roku przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.6.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

 zarządzenie 0050.6.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 15:02:48 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:23:20.
Ogłoszenie o Konkursie

Wójt Gminy Chlewiska
Ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2019 roku
przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 Ogłoszenie 2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-21 12:07:19.
Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2018 roku przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.12.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.

 12K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:34:59.
Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Chlewiska
Ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2018 roku
przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 DOC240118-004.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:09:12 | Data modyfikacji: 2018-01-24 13:13:04.
Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2017 roku przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.12.2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

 12..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2017-02-21 14:31:19.
Konkurs

Wójt Gminy Chlewiska
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2017 roku
przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 Ogłoszenie o konkursie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-01-24 13:41:02 | Data modyfikacji: 2017-01-24 13:45:03.
Data wprowadzenia: 2017-01-24 13:41:02
Data modyfikacji: 2017-01-24 13:45:03
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
  Biuletyn Informacji Publicznej - chlewiska.bip.gmina.pl