chlewiska.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chlewiska  www.chlewiska.pl
Projekty budżetu strona główna 
Projekty budżetu
Zarządzenie Nr 0050.116.2018 z dnia 15 listopada
2018 roku w sprawie przedłożenia radzie Gminy
Chlewiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
„Projektu uchwały budżetowej Gminy Chlewiska
na rok 2019” wraz z uzasadnieniem oraz
„Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Chlewiska na lata
2019-2032 wraz z objaśnieniami 
 projekt budżetu.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:38:47.
Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:38:47
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
  Biuletyn Informacji Publicznej - chlewiska.bip.gmina.pl