chlewiska.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chlewiska  www.chlewiska.pl
Planowanie przestrzenne strona główna 
Planowanie przestrzenne
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chlewiska
o podjęciu przez Radę Gminy w Chlewiskach uchwały Nr IX/68/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług sportu i rekreacji w sołectwie Leszczyny

 ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-05-31 14:59:32.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 Ogłoszenie Huta.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-09-13 09:35:06.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska 

o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchwały Nr V/40/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach Chlewiska i Wola Zagrodnia

 ogłoszenie prasa plan.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:00:01.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska 

o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchwały Nr V/39/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska

 ogłoszenie studium.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:04:23.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chlewiska 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach Budki i Leszczyny- etap I

 ObwieszczenieRR.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 08:50:51.
wyłożenie do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji w
sołectwach Budki i Leszczyny- etap I 
 Prognoza dla planu Budki,Leszczyny.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-05-07 12:37:18 | Data modyfikacji: 2018-05-07 12:41:49.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska  

GŁOSZENIE
Wójta Gminy Chlewiska
o podjęciu przez Radę Gminy w Chlewiskach uchwały Nr III/8/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum mieszkaniowo-usługowego w miejscowości Chlewiska

 Ogłoszenie do uchwały.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-01-30 11:15:05 | Data modyfikacji: 2019-01-30 11:17:15.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chlewiska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum mieszkalno-usługowego w miejscowości Chlewiska – etap I

 ogloszenie Chlewiska.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:26:33.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chlewiska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach Chlewiska i Wola Zagrodnia

 ogłoszenie Chlewiska Wola Zagrodnia.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:30:23.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska 

o przyjętej uchwale Nr XIII/47/19 Rady Gminy Chlewiska z dnia 5 września 2019 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przrestezennego dla wybranych terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach Chlewiska i Wola Zagrodnia

 Ogłoszenie_o_przyjęciu_planu-4.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-09-11 10:46:57 | Data modyfikacji: 2019-09-11 10:49:38.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska 

o przyjętej uchwale Nr XIII/48/19 Rady Gminy Chlewiska z dnia 5 września 2019 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przrestezennego dla terenu centrum mieszkalno-usługowego w miejscowości Chlewiska -  etapI

 Ogłoszenie_o_przyjęciu_planu-3.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-09-11 10:52:38.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego dla terenu centrum mieszkaniowo-usługowego w miejscowości Chlewiska

 ogłoszenieR.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-09-25 09:24:43 | Data modyfikacji: 2019-09-25 09:28:57.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o przyjęciu
dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 
 Ogłoszenie_o_przyjęciu_planu (Czachowskiego 2)prasa bip.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-01-08 09:04:07 | Data modyfikacji: 2020-01-08 09:08:45.
Data wprowadzenia: 2020-01-08 09:04:07
Data modyfikacji:
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
  Biuletyn Informacji Publicznej - chlewiska.bip.gmina.pl