Biuletyn Informacji Publicznej
v31
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada Gminy 
Wiadomości 
Komunikaty 
Przetargi 
Zagospodarowanie przestrzenne 
Majątek gminy 
Jednostki pomocnicze 
Prawo lokalne 
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy 
Jednostki organizacyjne 
Oświadczenia majątkowe 
Sprawy 
Konkursy 
Wybory i referenda 
Tablica ogłoszeń 
Dzienniki Ustaw 
Dziennik urzędowy Województwa Mazowieckiego 
Protokoły z kontroli 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 5711
strona główna: 107788
    statystyka 
www.chlewiska.pl
   Statystyka
 
  
Budżet gminy 2004 r.: 2743
Budżet gminy 2005 r.: 2796
Budżet gminy 2006 r.: 2648
Budżet gminy 2007 r.: 2485
Budżet gminy 2008 r.: 2456
Budżet Gminy 2009: 2187
Budżet gminy 2010 r.: 2138
Budżet gminy 2011: 1922
Budżet gminy 2012: 1745
Budżet gminy 2013: 1295
Budżet gminy 2014: 993
Budżet gminy 2015: 815
Budżet gminy 2016: 462
Dziennik urzędowy Województwa Mazowieckiego: 3161
Dzienniki Ustaw: 3539
Gminne Centrum Usług Wspólnych: 10701
Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach: 642
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 19115
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu: 15335
Jednostki organizacyjne: 8095
Jednostki pomocnicze: 7411
Komisje stałe Rady Gminy: 10758
Komunikaty: 41306
konkurs na realizacę zadań publicznych: 4756
Konkursy: 76156
Majątek gminy: 7813
Opinie RIO: 2217
Oświadczenia majątkowe: 13831
Oświadczenia majątkowe 2002 r.: 2936
Oświadczenia majątkowe 2003 r.: 2828
Oświadczenia majątkowe 2004r.: 2570
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe: 627
Podatki i oplaty 2006 r.: 2694
Podatki i opłaty 2004 r.: 2644
Podatki i opłaty 2005 r.: 2629
Podatki i opłaty 2007 r.: 2344
Podatki i opłaty 2008 r: 2295
Podatki i opłaty 2009: 2177
Podatki i opłaty 2010 r.: 2194
Podatki i opłaty 2011: 1875
Podatki i opłaty 2012: 1710
Podatki i opłaty 2013: 1296
Podatki i opłaty 2014: 1037
Podatki i opłaty 2015: 851
Podatki i opłaty 2016: 487
Pomoc: 4993
Pracownicy UG i jednostek organizacyjnych - za 2005 r.: 2922
Pracownicy UG i jednostek organizacyjnych - za 2006: 2471
Pracownicy UG i jednostek organizacyjnych - za 2007 r.: 3046
Pracownicy UG i jednostek organizacyjnych - za 2008 r.: 2697
Pracownicy UG i jednostek organizacyjnych - za 2009 r.: 3338
Pracownicy UG i jednostek organizacyjnych - za 2010 r: 2785
Pracownicy UG i jednostek organizacyjnych za 2012: 2134
Pracownicy UG i jednostek organizacyjnych za 2013: 1705
Pracownicy UG i jednostek organizacyjnych za 2014: 1801
Pracownicy UG i jednostek organizacyjnych za 2015: 1046
Prawo lokalne: 16747
Program Integracji Społecznej: 7530
Program usuwania azbestu: 716
Protokoły z kontroli: 1001
Przcownicy UG i jednostek organizacyjnych za 2011: 1958
Przedszkola: 3203
Przetargi: 487556
Publiczne Gimnazjum: 3360
Publiczne Szkoły Podstawowe: 3319
Rada Gminy: 27575
Radni - za 2005 r. : 2483
Radni - za 2006: 2556
radni koniec kadencji 2010-2014: 936
Radni poczatek kadencji 2014 - 2018: 1002
radni początek kadencji 2010-2014: 2206
Radni za 2007 r.: 2496
Radni za 2008: 2145
Radni za 2009: 2451
Radni za 2010r.: 2036
Radni za 2011: 2376
Radni za 2012: 1419
Radni za 2013: 1190
Radni za 2014: 926
Radni za 2015: 561
Redakcja Biuletynu: 5539
Referendum 2015: 655
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy: 3765
rejestr instytucji kultury: 485
Sejm, Senat 2015r.: 659
Sekretarz: 14171
Skarbnik: 13054
Skład osobowy Rady Gminy: 35945
Sołectwa: 4255
Specyfikacje do przetargów: 75313
Sprawy: 8390
Sprzedaż mienia komunalnego: 18506
Statut gminy: 3147
Statystyka: 5711
Strategii Rozwoju Gminy Chlewiska: 1358
Strona główna: 107788
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy: 9301
Tablica ogłoszeń: 18623
Uchwały Rady Gminy 2004: 2835
Uchwały Rady Gminy 2005: 2915
Uchwały Rady Gminy 2006 : 3324
Uchwały Rady Gminy 2007: 2777
Uchwały Rady Gminy 2008: 2861
Uchwały Rady Gminy 2009: 2747
Uchwały Rady Gminy 2010 r.: 2654
Uchwały Rady Gminy 2011: 3007
Uchwały Rady Gminy 2012: 2601
Uchwały Rady Gminy 2013: 1981
Uchwały Rady Gminy 2014: 1668
Uchwały Rady Gminy 2015: 1298
Uchwały Rady Gminy 2016: 767
Wiadomości: 23304
Wójt: 19793
Wybory 2006: 3127
wybory do parlamentu europejskiego 2014: 983
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011: 1492
Wybory i referenda: 8158
Wybory Prezydenta RP 2015: 811
Wybory samorządowe 2010: 3595
wybory samorządowe 2014: 3837
wybory uzupełniające: 1818
Wyszukiwarka: 16970
Zagospodarowanie przestrzenne: 11477
Zarządzenia Wójta 2004 r.: 2682
Zarządzenia Wójta 2005 r.: 2806
Zarządzenia Wójta 2006 r.: 2771
Zarządzenia Wójta 2007 r.: 2754
Zarządzenia Wójta 2008 r.: 2315
Zarządzenia Wójta 2009: 2295
Zarządzenia Wójta 2010 r.: 2225
Zarządzenia Wójta 2011r.: 2317
Zarządzenia Wójta 2012: 2914
Zarządzenia Wójta 2013: 3512
Zarządzenia Wójta 2014: 2015
Zarządzenia Wójta 2015: 2514
Zarządzenia Wójta 2016: 1020
Zbiorcze zestawienie ofert - ZP 12: 20437
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna