Biuletyn Informacji Publicznej
v31
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada Gminy 
Wiadomości 
Komunikaty 
Przetargi 
Zagospodarowanie przestrzenne 
Majątek gminy 
Jednostki pomocnicze 
Prawo lokalne 
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy 
Jednostki organizacyjne 
Oświadczenia majątkowe 
Sprawy 
Konkursy 
Wybory i referenda 
Tablica ogłoszeń 
Dzienniki Ustaw 
Dziennik urzędowy Województwa Mazowieckiego 
Protokoły z kontroli 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
zagospodarowanie przestrzenne: 11477
strona główna: 107788
    strona główna / zagospodarowanie przestrzenne 
www.chlewiska.pl
   Zagospodarowanie przestrzenne
 
  
1 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska Środa , 09/11/2016
  Opis: o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 19737 bytes
 

Redaktor: Magdalena Tarka

2 Ogłoszenie Środa , 19/10/2016
  Opis: Ogłoszenie
Wójta Gminy Chlewiska
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki i rekreacji w sołectwie Huta
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25088 bytes
 

Redaktor: Magdalena Tarka

3 OGŁOSZENIE Poniedziałek, 23/05/2016
  Opis: Ogłoszenie
Wójta Gminy Chlewiska
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach Chlewiska i Pawłów.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 45568 bytes
 

Redaktor: Magdalena Tarka

4 OGŁOSZENIE Poniedziałek, 02/11/2015
  Opis: Ogloszenie o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchwały Nr X/67/2015 z dnia 8 października 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach Chlewiska i Pawłów
  Autor: WÓJT GMINY CHLEWISKA
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94900 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

5 OGŁOSZENIE Piątek , 16/01/2015
  Opis: w sprawie: przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 40960 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

6 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Poniedziałek, 20/10/2014
  Opis: OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chlewiska
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z póź. zm.), zawiadamiam o przyjęciu następującego dokumentu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Chlewiska i Wola Zagrodnia - Etap I

przyjętego uchwałą Nr XIII/58/14 Rady Gminy Chlewiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Chlewiska i Wola Zagrodnia - Etap I, oraz informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w artykule 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z póź. zm.) można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska, w godzinach pracy urzędu.
Krzysztof Adamczyk
Wójt Gminy Chlewiska  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26624 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

7 OGŁOSZENIE Czwartek , 03/07/2014
  Opis: o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108214 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

8 Ogłoszenie Piątek , 06/06/2014
  Opis: o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy
w granicach sołectw: Chlewiska i Wola Zagrodnia - etap I
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 470435 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

9 OGŁOSZENIE Środa , 26/03/2014
  Opis: w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Pawłów, Stanisławów i Koszorów - etap I
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115289 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

10 Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego - Pawłów, Koszorów, Stanisławów. Środa , 26/03/2014
  Opis: Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego - Pawłów, Koszorów, Stanisławów.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 14759396 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

11 OGŁOSZENIE Środa , 26/03/2014
  Opis: w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Chlewiska i Wola Zagrodnia - etap I
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 112865 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

12 Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego - Chlewiska, Wola Zagrodnia Środa , 26/03/2014
  Opis: Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego - Chlewiska, Wola Zagrodnia
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 13207569 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

13 OGŁOSZENIE Poniedziałek, 17/03/2014
  Opis: w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Pawłów, Stanisławów i Koszorów - etap I
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 17408 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

14 OGŁOSZENIE Poniedziałek, 17/03/2014
  Opis: w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Chlewiska i Wola Zagrodnia - etap I
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 16896 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

15 OGŁOSZENIE Poniedziałek, 10/03/2014
  Opis: w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Chlewiska uchwały Nr III/7/14 z dnia 04.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chlewiska Nr XIII/67/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Pawłów, Stanisławów i Koszorów
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1824685 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

16 OGŁOSZENIE Poniedziałek, 10/03/2014
  Opis: w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Chlewiska uchwały nr III/6/14 z dnia 04.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chlewiska Nr XIII/66/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Chlewiska i Wola Zagrodnia
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 2734134 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

17 OGŁOSZENIE Wtorek , 07/05/2013
  Opis: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94349 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

18 Projekt częściowych zmian studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Wtorek , 15/11/2011
  Opis: Projekt częściowych zmian studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Autor: Rada Gminy Chlewiska
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 86671101 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

19 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowych zmian studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Wtorek , 28/12/2010
  Opis: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowych zmian studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 48128 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

20 Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i rekreacji w sołectwie Huta. Środa , 10/02/2010
  Opis: Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i rekreacji w sołectwie Huta.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

21 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i rekreacji w sołectwie Huta. Środa , 10/02/2010
  Opis: Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i rekreacji w sołectwie Huta.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

22 Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach: Budki i Leszczyny. Środa , 10/02/2010
  Opis: Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach: Budki i Leszczyny.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

23 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach: Budki i Leszczyny Środa , 10/02/2010
  Opis: Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach: Budki i Leszczyny
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

24 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o uwagach i wnioskach do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu częściowych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska Środa , 02/12/2009
  Opis: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o uwagach i wnioskach do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu częściowych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 41472 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

25 Zarządzenie nr 59/2009 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Pawłów Stanisławów i Koszorów. Wtorek , 29/09/2009
  Opis: Zarządzenie nr 59/2009 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Pawłów Stanisławów i Koszorów.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 51712 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

26 Zarządzenie nr 58/2009 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Chlewiska i Wola Zagrodnia. Wtorek , 29/09/2009
  Opis: Zarządzenie nr 58/2009 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 24 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Chlewiska i Wola Zagrodnia.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 60928 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

27 Ogłoszenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Chlewiska dotyczące przystąpienia do sporządzenia projektu częściowych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Czwartek , 26/02/2009
  Opis: Ogłoszenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Chlewiska dotyczące przystąpienia do sporządzenia projektu częściowych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 40448 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

28 Ogłoszenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Chlewiska dotyczące przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru sołectw: Zaława, Cukrówka, Broniów, Ostałów, Ostałówek, Zawonia, Sulistrowice i Krawara wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Czwartek , 26/02/2009
  Opis: Ogłoszenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Chlewiska dotyczące przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru sołectw: Zaława, Cukrówka, Broniów, Ostałów, Ostałówek, Zawonia, Sulistrowice i Krawara wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 40448 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

29 Ogłoszenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Chlewiska dotyczące przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru sołectw: Skłoby, Stefanków i Nadolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Czwartek , 26/02/2009
  Opis: Ogłoszenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Chlewiska dotyczące przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru sołectw: Skłoby, Stefanków i Nadolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 39936 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

30 Ogłoszenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Chlewiska dotyczące przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru sołectw: Chlewiska i Wola Zagrodnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Czwartek , 26/02/2009
  Opis: Ogłoszenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Chlewiska dotyczące przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru sołectw: Chlewiska i Wola Zagrodnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 39424 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

31 Ogłoszenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Chlewiska dotyczące przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru sołectw: Pawłów , Stanisławów i Koszorów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Czwartek , 26/02/2009
  Opis: Ogłoszenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Chlewiska dotyczące przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru sołectw: Pawłów , Stanisławów i Koszorów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 39424 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

32 Ogłoszenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Chlewiska dotyczące przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru sołectw Aleksandrów, Huta , Majdanki, Borki, Leszczyny, Budki, Antoniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Czwartek , 26/02/2009
  Opis: Ogłoszenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Chlewiska dotyczące przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru sołectw Aleksandrów, Huta , Majdanki, Borki, Leszczyny, Budki, Antoniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39936 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

  ostatnia modyfikacja: 05 Styczeń 2017 - 15:41
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna