Biuletyn Informacji Publicznej
v31
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada Gminy 
Wiadomości 
Komunikaty 
Przetargi 
Zagospodarowanie przestrzenne 
Majątek gminy 
Jednostki pomocnicze 
Prawo lokalne 
   Statut gminy 
   Budżet gminy 2004 r. 
   Budżet gminy 2005 r. 
   Budżet gminy 2006 r. 
   Budżet gminy 2007 r. 
   Budżet gminy 2008 r. 
   Budżet Gminy 2009 
   Budżet gminy 2010 r. 
   Budżet gminy 2011 
   Budżet gminy 2012 
   Budżet gminy 2013 
   Budżet gminy 2014 
   Budżet gminy 2015 
   Budżet gminy 2016 
   Podatki i opłaty 2004 r. 
   Podatki i opłaty 2005 r. 
   Podatki i oplaty 2006 r. 
   Podatki i opłaty 2008 r 
   Podatki i opłaty 2007 r. 
   Podatki i opłaty 2009 
   Podatki i opłaty 2010 r. 
   Podatki i opłaty 2011 
   Podatki i opłaty 2012 
   Podatki i opłaty 2013 
   Podatki i opłaty 2014 
   Podatki i opłaty 2015 
   Podatki i opłaty 2016 
   Uchwały Rady Gminy 2004 
   Uchwały Rady Gminy 2005 
   Uchwały Rady Gminy 2006  
   Uchwały Rady Gminy 2007 
   Uchwały Rady Gminy 2008 
   Uchwały Rady Gminy 2009 
   Uchwały Rady Gminy 2010 r. 
   Uchwały Rady Gminy 2011 
   Uchwały Rady Gminy 2012 
   Uchwały Rady Gminy 2013 
   Uchwały Rady Gminy 2014 
   Uchwały Rady Gminy 2015 
   Uchwały Rady Gminy 2016 
   Zarządzenia Wójta 2005 r. 
   Zarządzenia Wójta 2004 r. 
   Zarządzenia Wójta 2006 r. 
   Zarządzenia Wójta 2007 r. 
   Zarządzenia Wójta 2008 r. 
   Zarządzenia Wójta 2009 
   Zarządzenia Wójta 2010 r. 
   Zarządzenia Wójta 2011r. 
   Zarządzenia Wójta 2012 
   Zarządzenia Wójta 2013 
   Zarządzenia Wójta 2014 
   Zarządzenia Wójta 2015 
   Zarządzenia Wójta 2016 
   Opinie RIO 
   Strategii Rozwoju Gminy Chlewiska 
   Program usuwania azbestu 
   Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy 
Jednostki organizacyjne 
Oświadczenia majątkowe 
Sprawy 
Konkursy 
Wybory i referenda 
Tablica ogłoszeń 
Dzienniki Ustaw 
Dziennik urzędowy Województwa Mazowieckiego 
Protokoły z kontroli 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
prawo lokalne: 16747
strona główna: 107788
    strona główna / prawo lokalne 
www.chlewiska.pl
   Prawo lokalne
 
  
1 Zarządzenie Nr 85/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: W sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 57856 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

2 Zarządzenie Nr 84/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
zadanie: Remont drogi gminnej ul. Partyzantów w Chlewiskach dł. 371 mb.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

3 Zarządzenie Nr 82/08 z dnia 27 listopada 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: w sprawie powołania komisji likwidacyjnej wyeksploatowanego, uszkodzonego zniszczonego itp. majątku gminy znajdującego się w użytkowaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz związku OSP RP działających na terenie gminy Chlewiska.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

4 Zarządzenie Nr 81/08 z dnia 19 listopada 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: W sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 38400 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

5 Zarządzenie Nr 80/08 z dnia 14 listopada 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na wymianę stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w Budkach i Cukrówce
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

6 Zarządzenie Nr 79/08 z dnia 12 listopada 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: W sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Chlewiskach projektu budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na rok 2009.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 834560 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

7 Zarządzenie Nr 78/08 z dnia 12 listopada 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: w sprawie zmiany składu osobowego członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

8 Zarządzenie Nr 77/08 z dnia 12 listopada 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dowożenie uczniów klasy I- III z PSP w Chlewiskach dodatkowym kursem.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 20480 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

9 Zarządzenie Nr 76/08 z dnia 6 listopada 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót przygotowawczych na boisku przy PSP w Chlewiskach.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

10 Zarządzenie Nr 75/08 z dnia 3 listopada 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: w sprawie odbioru remontu zbiornika wodnego we wsi Ostałów.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

11 Zarządzenie Nr 74/08 z dnia 28 października 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2008 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędu i placówek podległych urzędowi.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

12 Zarządzenie Nr 73/08 z dnia 27 października 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: W sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 51712 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

13 Zarządzenie Nr 72/08 z dnia 20 października 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: w sprawie przeprowadzania okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 37376 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

14 Zarządzenie Nr 71/08 z dnia 20 października 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru oferty na dostawę opału w sezonie grzewczym 2008/2009 do placówek oświatowych na terenie Gminy.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

15 Zarządzenie Nr 70/08 z dnia 2 października 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: w sprawie: przeprowadzenia porządkowania akt w miejscowym archiwu zakładowym
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

16 Zarządzenie Nr 69/08 z dnia 2 października 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót remontowych- nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach- etp II- docieplenie ścian, stropodachu, zakup i montaż kotła c.o.”
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

17 Zarządzenie Nr 67/08 z dnia 26 września 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: W sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 34816 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

18 Zarządzenie Nr 66/08 z dnia 24 września 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: w sprawie: powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w miejscowości Pawłów nr 1116/2 i 1116/3 stanowiących własność Gminy Chlewiska.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

19 Zarządzenie Nr 65/08 z dnia 19 września 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Chlewiska .
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 52224 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

20 Zarządzenie Nr 64/08 z dnia 19 września 2008 r. Poniedziałek, 19/01/2009
  Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru oferty na wykonanie robót przygotowawczych na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chlewiskach.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

21 Zarządzenie Nr 63/08 z dnia 19 września 2008 r. Piątek , 09/01/2009
  Opis: W sprawie: powołania komisji przetargowej w celu wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO na przygotowanie i dostawę posiłków jednodaniowych w placówkach szkolnych z terenu gminy Chlewiska na rok szkolny 2008/2009.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

22 Zarządzenie Nr 62/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. Piątek , 09/01/2009
  Opis: W sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 29184 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

23 Zarządzenie Nr 6108 z dnia 28 sierpnia 2008 r. Piątek , 09/01/2009
  Opis: w sprawie powołania zespołu ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej powstałej podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007r.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 25088 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

24 Zarządzenie Nr 6108 z dnia 28 sierpnia 2008 r. Piątek , 09/01/2009
  Opis: w sprawie powołania zespołu ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej powstałej podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007r.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 25088 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

25 Zarządzenie Nr 60/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r. Piątek , 09/01/2009
  Opis: w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia przetargu na zakup fabrycznie nowego autobusu 19+1 przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Chlewiska, realizowany w ramach obszaru B pilotażowego programu Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

26 Zarządzenie Nr 59/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r. Piątek , 09/01/2009
  Opis: W sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 37888 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

27 Zarządzenie Nr 58/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r. Piątek , 09/01/2009
  Opis: W sprawie dokonaćnia odbioru końcowego sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Nowiny w miejscowości Chlewiska.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

28 Zarządzenie Nr 57/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. Piątek , 09/01/2009
  Opis: W sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 38+000 do km 40+700 i od km 41+400 do km 45+217 na terenie gminy Chlewiska
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

29 Zarządzenie Nr 56/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. Piątek , 09/01/2009
  Opis: W sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Chlewiskach informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 610816 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

30 Zarządzenie Nr 55a/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r. Piątek , 09/01/2009
  Opis: W sprawie odbioru końcowego remontu drogi gminnej w Leszczynach.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

31 Zarządzenie Nr 55/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r. Piątek , 09/01/2009
  Opis: W sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 164352 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

32 Zarządzenie Nr 54/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r. Piątek , 09/01/2009
  Opis: W sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Chlewiska oraz dla Urzędu Gminy w Chlewiskach
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 884224 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

33 Zarządzenie Nr 53/08 z dnia 11 sierpnia Piątek , 09/01/2009
  Opis: na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. § 9 pkt 15 Regulaminu Urzędu Gminy przyjętego zarządzeniem Wójta Gminy Chlewiska Nr 4/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

34 Zarządzenie Nr 51/08 z dnia 10 lipca 2008 r. Piątek , 09/01/2009
  Opis: W sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 137216 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

35 Zarządzenie Nr 50/08 z dnia 10 lipca 2008 r. Piątek , 09/01/2009
  Opis: W sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Chlewiska.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 139776 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

36 Zarządzenie Nr 49/08 z dnia 10 lipca 2008 r. Piątek , 09/01/2009
  Opis: w sprawie: powierzenia Skarbnikowi Gminy obowiązków z zakresu gospodarki finansowej
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 39936 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

37 Zarządzenie Nr 48a/08 z dnia 4 lipca 2008 r. Wtorek , 06/01/2009
  Opis: w sprawie: powołania komisji do odbioru robót pod nazwą:
1. poszerzenia skrzyżowania ciągu komunikacyjnego drogi gminnej składającej się z ulic Słonecznej , Kościelnej, Fabrycznej oraz wykonanie kolektora na połączeniu u. Słonecznej i Kościelnej.
2. Remont drogi gminnej Budki I – Budki II dł. 794 mb.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

38 Zarządzenie Nr 48/08 z dnia 4 lipca 2008 r. Wtorek , 06/01/2009
  Opis: w sprawie zatrudnienia kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

39 Zarządzenie Nr 47/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. Wtorek , 06/01/2009
  Opis: w sprawie: powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na budowę sieci wodociągowej z przyłączami miejscowości Budki I, II, III gmina Chlewiska
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

40 Zarządzenie Nr 46/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. Wtorek , 06/01/2009
  Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru oferty na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach, Publicznych Szkół Podstawowych w Chlewiskach i Cukrówce oraz Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach w roku szkolnym 2008/2009.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

41 Zarządzenie Nr 45/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. Wtorek , 06/01/2009
  Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru oferty na dowóz opału do Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach, Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy w sezonie grzewczym 2008/2009.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 24064 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

42 Zarządzenie Nr 44/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. Wtorek , 06/01/2009
  Opis: W sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 49664 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

43 Zarządzenie Nr 43/08 z dnia 17 czerwca 2008 r. Czwartek , 26/06/2008
  Opis: W sprawie: powołania komisji do odbioru robót pod nazwą:
1. Remont drogi gminnej w m. Stefanków dł. 400 mb.
2. Remont drogi gminnej Broniów - Krawara dł. 744 mb.
3. Remont drogi gminnej w m. Skłoby dł. 242 mb.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26624 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

44 Zarządzenie Nr 42/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. Czwartek , 26/06/2008
  Opis: W sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w miejscowości Pawłów nr 1106/11, 1106/12 stanowiących własność Gminy Chlewiska.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

45 Zarządzenie Nr 41/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. Czwartek , 26/06/2008
  Opis: W sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w: Majdanki dz. nr 175, Antoniów dz. nr 138 i 145, Nadolna dz. nr 58, 414/2 i Huta dz. nr 69 stanowiących własność Gminy Chlewiska.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

46 Zarządzenie Nr 40/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. Czwartek , 26/06/2008
  Opis: w sprawie: dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 10/08 Wójta Gminy Chlewiska z dnia
12 lutego 2008 r.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

47 Zarządzenie Nr 39/08 z dnia 29 maja 2008 r. Czwartek , 26/06/2008
  Opis: W sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych o nr: 1031, 1032, 1038 położonych w miejscowości Wola Zagrodnia stanowiących własność Gminy Chlewiska.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

48 Zarządzenie Nr 38/08 z dnia 20 maja 2008 r. Czwartek , 26/06/2008
  Opis: W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chlewiska.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 75776 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

49 Zarządzenie Nr 37/08 z dnia 20 maja 2008 r. Czwartek , 26/06/2008
  Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skłobach.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

50 Zarządzenie Nr 36/08 z dnia 19 maja 2008 r. Czwartek , 26/06/2008
  Opis: W sprawie wytypowania członków – przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skłobach.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

51 Zarządzenie Nr 35/08 z dnia 15 maja 2008 r. Czwartek , 26/06/2008
  Opis: W sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 44032 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

52 Zarządzenie Nr 34/08 z dnia 13 maja 2008 r. Czwartek , 26/06/2008
  Opis: W sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia przetargu na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Broniowie gm. Chlewiska
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

53 Zarządzenie Nr 33/08 z dnia 13 maja 2008 r. Czwartek , 26/06/2008
  Opis: W sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru oferty na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach – etap II docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu wraz z zakupem i montażem kotła CO na paliwo ekologiczne
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

54 Zarządzenie Nr 32/08 z dnia 8 maja 2008 r. Czwartek , 26/06/2008
  Opis: Odbiór budowy zbiornika wodociągowego o poj. 150 m³ wraz z infrastrukturą na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w m. Chlewiska
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 26624 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

55 Zarządzenie Nr 31/08 z dnia 8 maja 2008 r. Czwartek , 26/06/2008
  Opis: Odbiór końcowy budowy wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach: Ostałów, Ostałówek, Zawonia, Sulistrowice gm. Chlewiska.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

56 Zarządzenie Nr 30/08 z dnia 7 maja 2008 r. Czwartek , 26/06/2008
  Opis:
W sprawie powołania zespołu ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej, powstałej podczas wyborów organów samorządowych przeprowadzonych 12 listopada 2006 roku.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 32256 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

57 Zarządzenie Nr 29/08 z dnia 7 maja 2008r. Środa , 25/06/2008
  Opis: W sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 34816 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

58 Zarządzenie Nr 28/08 z dnia 6 maja 2008r. Środa , 25/06/2008
  Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na :
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 26624 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

59 Zarządzenie Nr 27/08 z dnia 25 kwietnia 2008r. Środa , 25/06/2008
  Opis: w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędu i placówek podległych urzędowi.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 25088 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

60 Zarządzenie Nr 26/08 z dnia 25 kwietnia 2008r. Środa , 25/06/2008
  Opis: w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki na warunkach sprzedaży ratalnej rok produkcji 2007 lub 2008”.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

61 Zarządzenie Nr 25/08 z dnia 22 kwietnia 2008r. Środa , 25/06/2008
  Opis: w sprawie określenia terminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Skłobach .
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

62 Zarządzenie Nr 24/08 z dnia 14 kwietnia 2008r. Środa , 25/06/2008
  Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu lokali będących w zasobach mienia komunalnego gminy.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

63 Zarządzenie Nr 23/08 z dnia 9 kwietnia 2008 r. Środa , 25/06/2008
  Opis: w sprawie : powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizację pozarządowe na realizacje zadań publicznych.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

64 Zarządzenie Nr 22/08 z dnia 7 kwietnia 2008 r. Środa , 25/06/2008
  Opis: w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki na warunkach sprzedaży ratalnej rok produkcji 2007 lub 2008”.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

65 Zarządzenie Nr 21/08 z dnia 3 kwietnia 2008r. Środa , 25/06/2008
  Opis: w sprawie: zatwierdzenia Planu działania w ramach Programu Integracji Społecznej jako integralnej części Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

66 Zarządzenie Nr 20/08 z dnia 31 marca 2008r. Środa , 25/06/2008
  Opis: W sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

67 Zarządzenie Nr 19/08 z dnia 26 marca 2008 r. Czwartek , 27/03/2008
  Opis: w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki na warunkach sprzedaży ratalnej rok produkcji 2007 lub 2008”.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

68 Zarządzenie Nr 18/08 z dnia 21 marca 2008 r. Czwartek , 27/03/2008
  Opis: w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych o nr: 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054 położonych w miejscowości Wola Zagrodnia stanowiących własność Gminy Chlewiska.

  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

69 Zarządzenie Nr 17/08 z dnia 20 marca 2008 r. Środa , 26/03/2008
  Opis: w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Chlewiska
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

70 Zarządzenie Nr 16/08 z dnia 17 marca 2008 r. Środa , 26/03/2008
  Opis: W sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 40960 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

71 Zarządzenie Nr 15/08 z dnia 13 marca 2008 r. Środa , 26/03/2008
  Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu lokali będących w zasobach mienia komunalnego gminy.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

72 Zarządzenie Nr 14/08 z dnia 10 marca 2008 r. Środa , 26/03/2008
  Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Chlewiskach sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 roku
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 662016 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

73 Zarządzenie Nr 13/08 z dnia 10 marca 2008 r. Środa , 26/03/2008
  Opis: w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w miejscowości Pawłów nr 1106/9, 1106/10, 110611, 1106/12 stanowiących własność Gminy Chlewiska.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

74 Zarządzenie Nr 12/08 z dnia 3 marca 2008 r. Środa , 26/03/2008
  Opis: w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Chlewiska Nr 24/03 z dnia 17 czerwca 2003 r.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

75 Zarządzenie Nr 11/08 z dnia 28 lutego 2008r. Środa , 26/03/2008
  Opis: w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Chlewiska Nr 25/07 z dnia 18 maja 2007 r.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

76 Zarządzenie Nr 10/08 z dnia 12 lutego 2008 r. Środa , 26/03/2008
  Opis: w sprawie: powołania zespołu do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

77 Zarządzenie Nr 9/08 z dnia 12 lutego 2008 r. Środa , 26/03/2008
  Opis: W sprawie : układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 281088 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

78 Zarządzenie Nr 7/08 z dnia 11 lutego 2008 r. Środa , 26/03/2008
  Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Chlewiskach
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

79 Zarządzenie Nr 6/08 z dnia 7 lutego 2008 r. Środa , 26/03/2008
  Opis: w sprawie ustalenia zwrotu kosztów wykonania okularów dla pracowników wykonujących pracę na stanowiskach przy komputerze.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

80 Zarządzenie Nr 5/08 z dnia 7 lutego 2008 r. Środa , 26/03/2008
  Opis: w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Stefanków
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 25088 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

81 Zarządzenie Nr 4/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. Środa , 26/03/2008
  Opis: w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 2109 położonej w miejscowości Budki II stanowiącej własność Gminy Chlewiska.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 23040 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

82 Zarządzenie Nr 3/08 z dnia 22 stycznia 2008r. Środa , 26/03/2008
  Opis: w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych będących na wyposażeniu Świetlic opiekuńczo- wychowawczych w Hucie i Skłobach.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

83 Zarządzenie Nr 1/08 z dnia 2 stycznia 2008r. Wtorek , 08/01/2008
  Opis: w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 632/2 położonej w miejscowości Stefanków stanowiącej własność Gminy Chlewiska.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 26624 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

  ostatnia modyfikacja: 05 Styczeń 2017 - 15:41
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna