Biuletyn Informacji Publicznej
v31
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada Gminy 
Wiadomości 
Komunikaty 
Przetargi 
Zagospodarowanie przestrzenne 
Majątek gminy 
Jednostki pomocnicze 
Prawo lokalne 
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy 
Jednostki organizacyjne 
Oświadczenia majątkowe 
Sprawy 
Konkursy 
   Program Integracji Społecznej 
   konkurs na realizacę zadań publicznych 
Wybory i referenda 
Tablica ogłoszeń 
Dzienniki Ustaw 
Dziennik urzędowy Województwa Mazowieckiego 
Protokoły z kontroli 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
konkursy: 76155
strona główna: 107788
    strona główna / konkursy 
www.chlewiska.pl
   Konkursy
 
  
1 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Środa , 04/01/2017
  Opis: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
  Autor: Komisja konkursowa
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10648 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

2 Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej Środa , 04/01/2017
  Opis: Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej
  Autor: Komisja konkursowa
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14713 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

3 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Czwartek , 08/12/2016
  Opis: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
Samodzielne Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 16968 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

4 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Chlewiska Wtorek , 30/08/2016
  Opis: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Chlewiska
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29698 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

5 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Środa , 24/08/2016
  Opis: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
I. Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Sekretariatu
II. Główny księgowy Urzędu Gminy
  Autor: Komisja konkursowa
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 16482 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

6 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Czwartek , 28/07/2016
  Opis: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
I. Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Sekretariatu
II. Główny księgowy Urzędu Gminy
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 17953 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

7 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze Czwartek , 03/12/2015
  Opis: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108733 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

8 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Wtorek , 24/11/2015
  Opis: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
I. Stanowisko ds. budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
II. Stanowisko ds. oczyszczalni i kanalizacji – zastępca kierownika referatu gospodarki komunalnej.
III. Stanowisko ds. kontroli podatkowej
  Autor: Komisja konkursowa
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 118429 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

9 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Czwartek , 05/11/2015
  Opis: I. Stanowisko ds. budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
II. Stanowisko ds. oczyszczalni i kanalizacji – zastępca kierownika referatu gospodarki komunalnej.
III. Stanowisko ds. kontroli podatkowej
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 162280 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

10 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach Poniedziałek, 27/04/2015
  Opis: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38150 bytes
 

Redaktor: Krzysztof Rejczak

11 Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach Piątek , 10/04/2015
  Opis: Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.15.2015 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 10 kwietnia 2015r.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 362244 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

12 Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach Piątek , 10/04/2015
  Opis: Zarządzenia Nr 0050.14.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 310433 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

13 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora:Publicznej Szkoły Podstawowej im. kpt GL J. Rogulskiego „Wilka” w Skłobach, Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach Wtorek , 02/07/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 0050.33.2013 Wójta Gminy Chlewiska prostujące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wojta Nr 0050.31.2013 z dnia 26 czerwca 2013r
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 101008 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

14 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora:Publicznej Szkoły Podstawowej im. kpt GL J. Rogulskiego „Wilka” w Skłobach, Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach Piątek , 28/06/2013
  Opis: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły Podstawowej im. kpt GL J. Rogulskiego „Wilka” w Skłobach, Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 378114 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

15 Informacja o wynikach naboru na stanowiska urzędnicze : Piątek , 04/01/2013
  Opis: 1. Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa i Planowania Przestrzennego.
2. Stanowisko ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowo – Księgowym
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 113905 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

16 Lista kandydatów dopuszczonych do Rozmowy Kwalifikacyjnej Piątek , 21/12/2012
  Opis: 1. Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa i Planowania Przestrzennego.
2. Stanowisko ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowo – Księgowym
  Autor: Komisja konkursowa
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61452 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

17 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Środa , 19/12/2012
  Opis: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE:
1. Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa i Planowania Przestrzennego.
2. Stanowisko ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowo – Księgowym
  Autor: Przewodniczacy komisji konkursowej
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58252 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

18 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CHLEWISKA Wtorek , 04/12/2012
  Opis: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CHLEWISKA
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 53760 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

19 Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chlewiskach Piątek , 27/04/2012
  Opis: Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chlewiskach
  Autor: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 234303 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

20 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Nabór na stanowisko asystent rodziny na rzecz realizacji projektu „Program aktywności społecznej w Gminie Chlewiska” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską Środa , 25/04/2012
  Opis: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
  Autor: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 23040 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

21 Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach i Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach. Poniedziałek, 23/04/2012
  Opis: Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach i Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 300014 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

22 Nabór na stanowisko asystent rodziny na rzecz realizacji projektu „Program aktywności społecznej w Gminie Chlewiska” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską Piątek , 06/04/2012
  Opis: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

  Autor: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 288101 bytes
 

Redaktor: Ewelina Gwarek

23 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w GOPS w Chlewiskach Środa , 11/05/2011
  Opis: Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w GOPS w Chlewiskach
  Autor: Kierownik GOPS
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

24 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Środa , 04/05/2011
  Opis: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
  Autor: Kierownik GOPS
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

25 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNE W CHLEWISKACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Pracownik socjalny Piątek , 08/04/2011
  Opis: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNE W CHLEWISKACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Pracownik socjalny
  Autor: Kierownik GOPS
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 53248 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

26 Informacja o wynikach naboru wolne na stanowisko urzędnicze w urzędzie gminy Piątek , 04/03/2011
  Opis: Informacja o wynikach naboru wolne na stanowisko urzędnicze w urzędzie gminy
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

27 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Poniedziałek, 28/02/2011
  Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Autor: Komisja Konkursowa
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 20480 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

28 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CHLEWISKA Wtorek , 08/02/2011
  Opis: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY CHLEWISKA
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 38400 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

29 Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Środa , 02/02/2011
  Opis: Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

30 Ogłoszenie o konkursie Środa , 29/12/2010
  Opis: NABÓRNA NOWE STANOWISKO URZĘDNICZE
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHLEWISKACH
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 35840 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

31 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach. Poniedziałek, 01/03/2010
  Opis: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 20480 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

32 Rozstrzygnięcie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chlewiska Poniedziałek, 18/01/2010
  Opis: Rozstrzygnięcie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chlewiska
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

33 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach Poniedziałek, 28/12/2009
  Opis: Konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 67072 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

34 Ogłoszenie o konkursie Wtorek , 08/12/2009
  Opis: WÓJT GMINY CHLEWISKA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY CHLEWISKA
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 51712 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

35 Konkursy na kandydata na stanowiska dyrektora Poniedziałek, 23/03/2009
  Opis: Konkursy na kandydata na stanowiska dyrektora:
1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Chlewiskach, ul. Szkolna 6,
2. Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Budkach,
3. Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Pawłowie.

  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34304 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

36 Wyniki konkursu Piątek , 20/02/2009
  Opis: Wyniki konkursu
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31744 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

37 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA FORMALNE Piątek , 13/02/2009
  Opis: I. Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Sekretariatu
II. Stanowisko ds. księgowości podatkowej
w Referacie Finansowo-Księgowym
III. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej


  Autor: Komisja Konkursowa
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

38 Ogłoszenie o konkursach Wtorek , 20/01/2009
  Opis: WÓJT GMINY CHLEWISKA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY CHLEWISKA
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 60928 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

39 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:Publicznej Szkoły Podstawowej im. kpt GL J. Rogulskiego „Wilka” w Skłobach. Wtorek , 22/04/2008
  Opis: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Publicznej Szkoły Podstawowej im. kpt GL J. Rogulskiego „Wilka” w Skłobach.
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 33280 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

40 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach Środa , 07/11/2007
  Opis: Konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach

  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 157696 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

41 Ogłoszenie o konkursach Poniedziałek, 26/03/2007
  Opis: Ogłoszenie o konkursach na kandydata na stanowiska dyrektora:

1. Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach, ul. Szkolna 6,
2. Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Cukrówce,
3. Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach.

  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 32768 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

42 Informacja o wynikach naboru Czwartek , 08/03/2007
  Opis: Samodzielne Stanowisko ds. Gminnej Informatyzacji i Pozyskiwania Funduszy
  Autor: Wójt Gminy Chlewiska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

43 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Piątek , 09/02/2007
  Opis: WÓJT GMINY CHLEWISKA OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY d/s gminnej informatyzacji i pozyskiwania funduszy

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25859 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Hylicki

  ostatnia modyfikacja: 05 Styczeń 2017 - 15:41
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna