ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki do celow ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 101 położonej w Nadolnej, dot. właściciela działki 108
2022-09-07 08:32:15
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki do celow ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 101 położonej w Nadolnej, dot. właściciela działki 109
2022-09-07 08:28:49
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki do celow ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 101 położonej w Nadolnej, dot. właściciela działki 121
2022-09-07 08:24:15
  ...więcej

Ogłoszenie o komunalizacji działki
2022-09-06 12:35:07
Treść ogłoszenie wraz z drukiem do pobrania https://bip.efekt.pl/panel/chlewiska.bip.gmina.pl/dodaj_tekst2.php?np=cmentarz%202022.zip&id=98&n_id=  ...więcej

Ogłoszenie: Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska
2022-09-06 12:31:37
Treść ogłoszenie wraz z drukiem do pobrania https://drive.google.com/file/d/1XCPIOTnbWdwMkWibhhyUy2gZ17CKU26a/view?usp=sharing      ...więcej

ZAWIADOMIENIE- BWIESCZENIE o wydaniu decyzji Burmistrza Szydłowca
2022-09-02 14:03:01
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Szydłowca znak OS.6220.5.2019/2022.JG.2065
2022-09-02 13:21:37
  ...więcej

Komunikat Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczący skladanych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
2022-08-31 10:35:11
  ...więcej

Ogłoszenie o wysokości taryfy za wodę i ścieki
2022-08-08 14:52:48
  ...więcej

Ocena jakości wody-kąpielisko na zalewie w Szydłwcu
2022-07-29 09:15:14
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
2022-07-27 12:14:02
  ...więcej

Strategia Rozwoju Gminy Chlewiska na lata 2022-20228 wraz z diagnozą
2022-06-27 14:42:09
Folder skompresowany w formacie zip do pobrania  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska dot. Strategii Rozwoju Gminy Chlewiska na lata 2022-2028
2022-06-27 14:34:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska dot. Strategii Rozwoju Gminy Chlewiska na lata 2022-2028  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Chlewiska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług sportu i rekreacji w sołectwie Leszczyny – etap I
2022-05-11 13:09:28
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Chlewiska o podjęciu przez Radę Gminy w Chlewiskach uchwały Nr XLVII/12/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miejscowości Chlewiska
2022-04-27 11:34:03
  ...więcej

Gmina Chlewiska przystępuje do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
2022-04-12 08:01:54
Gmina Chlewiska przystępuje do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej    Informujemy, że Gmina Chlewiska przygotowuje aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który obowiązywał będzie w latach 2022-2028.  &nb  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2022-03-03 12:34:42
Wójt Gminy Chlewiska zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej n  ...więcej

DECYZJA NR 3.2021/2022 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 4003 Szydłowiec-Antoniów w miejscowości Budki I"
2022-03-03 12:27:27
  ...więcej

Nieodpłatna Pomoc Prawna w powiecie szydłowieckim w 2022 roku
2022-02-02 09:52:44
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 4003 Szydłowiec-Antonów w m. Budki Pierwsze"
2022-02-01 11:06:29
  ...więcej

Pokazano 101 - 120 z 250
poprzednie     następne