Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 Ogłoszenia
Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami społecznymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2019 roku”
2019-01-25 10:43:58
  ...więcej

AKTUALNA STAWKA ZA WODĘ I ŚCIEKI PO ZASTOSOWANIU DOPŁAT NA NAJBLIŻSZE TRZY LATA
2019-01-23 14:43:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska
2019-01-03 08:17:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska w sprawie okreslenia sezonu kąpielowego  ...więcej

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych
2018-11-06 10:19:24
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych  ...więcej

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pawłów
2018-11-05 14:21:06
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pawł&  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska z dnia 09.10.2018r.
2018-10-09 14:39:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska z dnia 09.10.2018r. dot. założeń do planu zapotrzebowanie na ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Chlewiska   ...więcej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji
2018-10-09 14:34:33
Zawiadomienie o wydaniu decyzji  ...więcej

Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska
2018-09-13 14:39:58
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska  ...więcej

Zawiadomienie Ministra Inwestycji I Rozwoju
2018-09-12 13:28:45
  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic
2018-09-04 12:20:45
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegajecej podziałowi   ...więcej

Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego prowadzonego w celu rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2018-09-04 12:16:09
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego prowadzonego w celu rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. Planu Zagospodaropwania Przestrzennego województwa mazowieckiego
2018-08-20 09:00:05
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. Planu Zagospodaropwania Przestrzennego województwa mazowieckiego  ...więcej

Wójt Gminy Chlewiska ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018-07-26 09:59:58
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca OS.6220.1.2017/18.JG.
2018-07-17 14:14:27
Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca OS.6220.1.2017/18.JG.  ...więcej

POSTANOWIENIE NR DRD-5242/46/18 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału gminy Chlewiska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2018-07-02 13:31:00
   ...więcej

OGŁOSZENIE
2018-05-14 12:54:56
Sołtysi sołectw Gminy Chlewiska  ...więcej

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHLEWISKA ZA 2017 ROK.
2018-05-10 13:12:36
  ...więcej

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia
2018-04-27 12:53:51
  ...więcej

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
2018-04-27 12:25:16
Komunikat sygnalizacyjny o zagrożeniu upraw roślin: Truskawka- kwieciak malinowiec- termin odaktualnienia 10.05.2018  ...więcej

Punkt przyjęć dzielnicowego w każdy wtorek w godz. 10-12 w budynkach urzędu gminy. Dzielnicowy asp. szt. Piotr Bednarczyk tel. 519035524
2018-04-17 10:29:05
Punkt przyjęć dzielnicowego w każdy wtorek w godz. 10-12 w budynkach urzędu gminy.Dzielnicowy asp. szt. Piotr Bednarczyk tel. 519035524  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 76
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl