Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do ralizacji przedsięwzięcia dot. budowy instalacji fotowoltaicznej w m. Cukrówka
2023-08-30 14:10:55
  ...więcej

OCENA JAKOŚCI WODY dot. przydatności wody do kąpieli w Kąpielisku na zalewie w Szydłowcu
2023-08-30 12:48:21
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
2023-08-30 12:15:30
  ...więcej

korekta planu polowań zbiorowych w obwodach 558,369, 101 i 86 w sezonie 2023/2024- Koło Łowieckie "DZIK' NR 29
2023-08-17 14:24:16
  ...więcej

OCENA JAKOŚCI WODY dot. przydatności wody do kąpieli w Kąpielisku na zalewie w Szydłowcu
2023-08-08 10:25:49
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2023-08-03 13:56:53
  ...więcej

Decyzja nr 7/2023
2023-08-03 13:49:32
  ...więcej

Decyzja nr 6/2023
2023-08-02 11:35:07
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2023-08-02 10:58:03
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2023-08-01 11:07:24
  ...więcej

Decyzja 4/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
2023-08-01 11:06:20
  ...więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2023-07-26 12:00:05
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodneo umożliwiającego pobór wód podziemnych studnia nr 2 w m. Skłoby
2023-07-24 13:03:41
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodneo umożliwiającego pobór wód podziemnych studnia nr 2 w m. Ostałów
2023-07-24 13:02:22
  ...więcej

DECYZJA NR 5.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na ralizację przedsięwzięcia - dot. budowa i eksplatacja farmy fotowoltaicznej (PV Krawara)
2023-07-19 14:00:07
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy i eksplatacji farmy fotowoltaicznej (PV Krawara)
2023-07-19 13:53:08
  ...więcej

OCENA JAKOŚCI WODY dot. przydatności wody do kąpieli w Kąpielisku na zalewie w Szydłowcu
2023-07-19 12:47:27
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dot. Budowy oczyszczalni scieków w m. Niska Jabłonca oraz kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z przyłączami w m. Niska Jabłonica, Ninków i Rzuców, gm. Borkowice
2023-07-13 15:00:36
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwa "Wykonanie urządzenia wodngo (studni głębinowej nr -awaryjnej ) w m . Huta
2023-07-12 14:54:08
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu adm. w sprawie stwierdzenia nabyca przez Powiat Szydłowiecki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własnosci nieruchomości położonej w gminie Chlewiska, w obrębie 0005 Budki, zajętej przez drogę publiczną - powiatową nr 34 371 Hucisko-Budki Drugie-Aleksandrów ( obecnie nr 4007W Hucisko-Budki II)
2023-07-11 14:29:16
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 250
poprzednie     następne