ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu
postępowania dowodowego- Burmistrz Szydłowca
zawiadamia strony postępowania o zakończeniu
postępowania dowodowego prowadzonego w celu
ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na " "Rozbudowie
fermy drobiu w m. Chlewiska"
 OS.6220.5.2019.2021.JG.1912.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2021-08-10 13:17:15 | Data modyfikacji: 2021-08-10 13:20:59.
Data wprowadzenia: 2021-08-10 13:17:15
Data modyfikacji: 2021-08-10 13:20:59
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
« powrót