Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chlewiska   www.chlewiska.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-10-17 08:11:32

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-17 08:11
Obwieszczenie o wyłożeniu do
  więcej >
2017-10-16 14:57:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia poniżej 30.000 tyś. euro

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-16 14:55
Protokół z przetargu ustnego
  więcej >
2017-10-16 14:55:45

Dodanie informacji do działu:
Zamówienia poniżej 30.000 tyś. euro

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-16 14:55
Protokół z przetargu ustnego
  więcej >
2017-10-12 14:44:30

Dodanie informacji do działu:
Planowane sesje

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-12 14:44
Zawiadomienie
Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnej sesji Rady Gminy na
dzień 19.10. 2017 r.  więcej >
2017-10-12 08:32:47

Dodanie informacji do działu:
- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-12 08:32
Oświadczenie majątkowe za ro
  więcej >
2017-10-12 08:30:40

Dodanie informacji do działu:
- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-12 08:30
Oświadczenie majątkowe za ro
  więcej >
2017-10-11 14:58:22

Dodanie informacji do działu:
Sprzedaż Mienia Komunalnego

Krzysztof Rejczak
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-11 14:58
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY
O G Ł O S Z E N I E Nr 5/ 2017 W Ó J T G M I N Y C H
L E W I S K A na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1
oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy   więcej >
2017-09-27 15:38:34

Dodanie informacji do działu:
2017

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-27 15:38
w sprawie: opinii o przedłoż
Uchwała Nr Ra.376.2017 Składu Orzekającego Rgionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawoie z dnia 18 września 2017 r.  więcej >
2017-09-27 15:28:56

Dodanie informacji do działu:
Planowane Komisje Rady

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Komisji
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-27 15:28
Komisja Rozwoju Gospodarczego
Zawiadamiam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki
Finansowej Rady Gminy Chlewiska odbędzie się 6
października 2017r. o godz. 14:00  więcej >
2017-09-27 15:27:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Planowane Komisje Rady

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Komisji
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-27 15:25
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa,
Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Żywnościoweji Ochrony Środowiska, Prawa,
Porządku Publicznego i Sportu Rady  więcej >
2017-09-27 15:25:19

Dodanie informacji do działu:
Planowane Komisje Rady

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Komisji
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-27 15:25
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa,
Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Żywnościoweji Ochrony Środowiska, Prawa,
Porządku Publicznego i Sportu Rady  więcej >
2017-09-27 15:22:12

Dodanie informacji do działu:
Planowane Komisje Rady

Magdalena Tarka
autor: Przewodnicząca Komisji
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-27 15:22
Komisja Oświaty, Kultury,Zdro
Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury,Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Chlewiska
odbędzie się  4 października 2017 rok  więcej >
2017-09-25 15:46:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia poniżej 30.000 tyś. euro

Krzysztof Rejczak
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-25 15:42
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu
w miejscowości Chlewiska.  więcej >
2017-09-25 15:42:14

Dodanie informacji do działu:
Zamówienia poniżej 30.000 tyś. euro

Krzysztof Rejczak
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-25 15:42
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu
w miejscowości Chlewiska.  więcej >
2017-09-25 15:35:50

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Krzysztof Rejczak
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-25 15:35
Wójt Gminy Chlewiska ogłasz
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza nabór
wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub rob&oa  więcej >
2017-09-25 13:42:20

Dodanie informacji do działu:
Sprzedaż Mienia Komunalnego

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-25 13:42
Zarządzenie Nr 0050.62.2017
Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Chlewiska z
dnia 25 września 2017 r. w sprawie: podania do publicznej
wiadomości wykazu obejmująceg  więcej >
2017-09-25 13:33:32

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-25 13:33
Zgłoszenie wzięcia udziału
  więcej >
2017-09-25 13:13:12

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-25 13:13
O g ł o s z e n i e
O g ł o s z e n i e Wójt Gminy Chlewiska ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów
przy cmentarzu w miejscowości   więcej >
2017-09-25 12:49:00

Dodanie informacji do działu:
Sprzedaż Mienia Komunalnego

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-25 12:49
Zarządzenie Nr 0050.62.2017 W
Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Chlewiska z
dnia 25 września 2017 r. w sprawie : podania do bublicznej
wiadomości wykazu obejmujące  więcej >
2017-09-20 14:33:07

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Krzysztof Rejczak
autor: Katarzyna Zdziechowicz
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-20 14:33
Ogłoszenie o komunalizacji dz
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samor  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 388
następne >     100>>     300>>