Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 > Uchwały 2018
Uchwały 2018
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Chlewiska 

Uchwała Nr I/1/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 1Dz.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:04:11.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Chlewiska na lata 2018-2032 

Uchwała Nr I/2/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 2II.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:11:47.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Uchwała Nr I/3/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 3III.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:17:47.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego  

Uchwała Nr I/4/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 4IV.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:19:58.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Szydłowieckiemu 

Uchwała Nr I/5/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 5V.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:23:13.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału
Gminy Chlewiska na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych. 

Uchwała Nr I/6/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 6I.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:38:27.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/46/09 Rady Gminy
Chlewiska z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach:
Budki i Leszczyny 

Uchwała Nr I/7/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 7I.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:40:36.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji
Stałych Rady Gminy Chlewiska na rok 2018 

Uchwała Nr I/8/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 8I.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:42:37.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy
Chlewiska na rok 2018 

Uchwała Nr I/9/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 9I.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:45:21.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę
Chlewiska nieruchomości położonej w
miejscowości Pawłów. 

Uchwała Nr I/10/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 10I.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:47:51.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę
Chlewiska nieruchomości położonych w
miejscowości Nadolna  

Uchwała Nr I/11/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 11N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:53:54.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użyczenia nieruchomości 

Uchwała Nr I/12/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 12N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 10:03:28.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
na rok 2018 Nr I/1/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku 

Uchwała Nr II/13/18 z dnia 7 luty 2018 roku

 13B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-23 10:04:53.
w sprawie dokonania zmian w u chwale budżetowej
na 2018 rok 

Uchwała Nr II/14/18 z dnia 7 luty 2018 roku

 14D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-23 10:12:12.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2018-2032 

Uchwała Nr II/15/18 z dnia 7 luty 2018 roku

 15W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-23 10:14:30.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Szydłowieckiego 

Uchwała Nr II/16/18 z dnia 7 luty 2018 roku

 16P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-23 10:16:41.
w sprawie określenia inkasentów łącznego
zobowiązania pieniężnego 

Uchwała Nr II/17/18 z dnia 7 luty 2018 roku

 17I.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-23 10:18:11 | Data modyfikacji: 2018-05-09 08:51:27.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na
2018 rok 

Uchwała Nr III/18/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 18B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:54:25.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2018-2032 

Uchwała Nr III/19/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 19W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:56:39.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy
2019. 

Uchwała Nr III/20/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 20F.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:00:30.
w spawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska
w 2018 r.” 

Uchwała Nr III/21/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 akt 21.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:46:14 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:20:11.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Chlewiska na lata 2017-2020
z perspektywą do roku 2024” 

Uchwała Nr III/22/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 22R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:15:47 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:27:51.
w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości w
wyniku komunalizacji. 

Uchwała Nr III/23/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 23N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:31:06.
w sprawie zarządzenia poboru zobowiązania
pieniężnego w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów gminy Chlewiska oraz ustalenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Uchwała Nr III/24/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 akt 24.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:34:22.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w
sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję
energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej. 

Uchwała Nr III/25/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 25G.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:37:53.
w sprawie zharmonizowania i ujednolicenia pisowni
istniejących nazw części wsi Budki w Gminie
Chlewiska. 

Uchwała Nr III/26/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 akt 26.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:40:22.
w sprawie podziału Gminy Chlewiska na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich grani, numerów i
liczny radnych wybieranych w każdy okręgu. 

Uchwała Nr III/27/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 akt O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:44:35.
w sprawie podziału Gminy Chlewiska na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Uchwała Nr III/28/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 akt 28.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:54:12.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Szydłowieckiego na zadanie inwestycyjne związane
z zakupem karetki pogotowia dla SP ZOZ w
Szydłowcu. 

Uchwała Nr III/29/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 29Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:56:22.
w sprawie odwołania do Państwowej Komisji
Wyborczej w Warszawie 

Uchwała Nr IV/30/18 z dnia 30 kwietnia 2018 roku

 30K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 11:10:01 | Data modyfikacji: 2018-05-09 11:11:34.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na
2018 rok 

Uchwała Nr V/31/18 z dnia 25 maja 2018 roku

 31B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:04:27.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2018-2032 

Uchwała Nr V/32/18 z dnia 25 maja 2018 roku

 32W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:07:08.
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Chlewiska w celu przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Uchwała Nr V/33/18 z dnia 25 maja 2018 roku

 33R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:09:38.
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 czerwca
2018 r.  

Uchwała Nr V/34/18 z dnia 7 czerwca 2018 roku

 34A.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:14:32.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz
określenia sezonu kąpielowego dla miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na
terenie Gminy Chlewiska w 2018 r.  

Uchwała Nr VI/35/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku

 akt35.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:17:03.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2017 rok  

Uchwała Nr VII/36/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 36S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:20:21.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Chlewiskach za 2017 rok 

Uchwała Nr VII/37/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 37ZOZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:29:48.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Chlewiska za 2017 rok 

Uchwała Nr VII/38/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 38W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:33:52.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia
Wójta Gminy Chlewiska 

Uchwała Nr VII/39/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 39K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:27:51.
w sprawie zmiany zasad ustalania wysokości diety
dla sołtysów 

Uchwała Nr VII/40/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 40S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:29:49.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na
2018 rok 

Uchwała Nr VII/41/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 41U.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:36:55.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2018-2032 

Uchwała Nr VII/42/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 42F.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:40:00.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Gminy
Chlewiska w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań. 

Uchwała Nr VII/43/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 43K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:42:28.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Uchwała Nr VII/44/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 44S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:44:28.
w sprawie powołanie Skarbnika Gminy 

Uchwała Nr VII/45/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 45S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:46:17.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę
Chlewiska nieruchomości, położonej
w miejscowości Chlewiska,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 2213 

Uchwała Nr VII/46/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 46Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:48:14.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę
Chlewiska nieruchomości, położonej
w miejscowości Stefanków,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 999 

 Uchwała Nr VII/47/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 47S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:50:38.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz
określenia sezonu kąpielowego dla miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na
terenie Gminy Chlewiska w 2018 r. 

Uchwała Nr VII/48/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 48K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:52:31.
w sprawie przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu centrum mieszkalno-usługowego w
miejscowości Chlewiska 

Uchwała Nr VII/49/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 49T.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:55:32.
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Mazowieckiego zmieniającej
rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy
przysusko-szydłowieckie 

Uchwała Nr VII/50/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 50U.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:57:39.
w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości w
wyniku komunalizacji 

Uchwała Nr VII/51/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 51K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:59:37.
w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości w
wyniku komunalizacji 

Uchwała Nr VII/52/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 52C.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 11:20:44.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału
Gminy Chlewiska na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych 

Uchwała Nr VII/53/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 53S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 11:31:47.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na
2018 rok 

Uchwała Nr VIII/54/18 z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 54B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:26:20.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na tata 2018-2032 

Uchwała Nr VIII/55/18 z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 55W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:30:05.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy 

Uchwała Nr VIII/56/18 z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 56D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:32:38.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 

Uchwała Nr VIII/57/18 z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 57N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:34:24.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Rady Gminy Chlewiska 

Uchwała Nr VIII/58/18 z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 58S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:36:01.
Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:36:01
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl