Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chlewiska
o podjęciu przez Radę Gminy w Chlewiskach uchwały Nr IX/68/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług sportu i rekreacji w sołectwie Leszczyny

 ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-05-31 14:59:32.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 Ogłoszenie Huta.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-09-13 09:35:06.
Data wprowadzenia: 2017-09-13 09:35:06
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl